do23032017

Back Voorpagina Leefstijl Jouw leefstijl magazine

In en rond je huis
Wonen en omgeving

Over wonen, architectuur en je woonomgeving

Grote belangstelling voor zelfbouwkavels Centrumeiland

Infomarkt Cnetrumeiland en Middeneiland IJburgIJburgTV  De gemeente organiseerde in het IJburgcollege een informatiemarkt over de ontwikkeling van IJburg eerste fase, Centrumeiland en het Middeneiland. De belangstelling voor de zelfbouwkavels op het Centrumeiland, waarvan de online inschrijving die dag begon, was groot.

Lees meer...

Gemeente wil Verenigingen van Eigenaren gezonder maken

AmstelkwartierNaar schatting slaapt 30 procent van de Verenigingen van Eigenaren (VvE) of niet op orde. Doordat geen of onvoldoende reserves worden opgebouwd kan het onderhouden van het pand een probleem worden. Acute onderhoudsproblemen zoals een verrotte fundering of een onverzekerd pand bij brand kunnen grote financiële gevolgen hebben voor eigenaren. De gemeente gaat de ondersteuning voor de VVE's uitbreiden.

Lees meer...

Plek voor de bouw van 641 woningen in de aanbieding

Tender 2017Dit jaar worden in Oost zes nieuwe kavels voor de bouw van woningen via een tender op de markt gebracht. Bij een tender wordt door verschillende partijen gestreden om de bouwkavel te verkrijgen. De inschrijver op de tender met de beste score krijgt de opdracht. Het gaat daarbij meestal om prijs en kwaliteit.

Lees meer...

Steun voor mensen met laag inkomen en hoge huur

Wonen in JeruzalemGoed nieuws. De gemeente heeft op 16 november meegedeeld dat er steun komt voor Amsterdammers met een laag inkomen en een (te) hoge huur.

Lees meer...

Geen vergunning parkeren op straat voor bewoners nieuwbouwprojecten

ParkerenIn de toekomst is het niet meer vanzelfsprekend dat je als koper of huurder van een nieuwbouwproject een vergunning voor parkeren op straat kunt krijgen. Ook gaat het maximum aantal parkeerplaatsen dat per nieuw huis mag worden gebouwd, omlaag. In alle stadsdelen zullen straks dezelfde regels gelden. Dat staat in de Nota Parkeernormen die is vrijgegeven voor inspraak.

Lees meer...

Gemeente ontdekt illegale onderhuur sociale huurwoningen

WonenBij huisbezoeken in Oost is tien keer onderhuur van sociale huurwoningen ontdekt. De controle was gericht op het bestrijden van illegale onderhuur. In totaal bezochten handhavers van de gemeente 128 woningen in Middenmeer, Jeruzalem, Amsteldorp, Betondorp en een gedeelte van de Indische Buurt. Woningcorporaties gaan nu aan de slag met de resultaten. Als daadwerkelijk sprake is van illegale onderverhuur raken de geregistreerde huurders hun contract kwijt en krijgen ze mogelijk ook een boete. Ook mogen de onderhuurders niet blijven wonen op het adres.

Lees meer...

Onafhankelijke website met nieuws en informatie voor en door mensen die wonen, werken en studeren tussen Amstel en IJ

Bijdragen en contact 
redactie@oost-online.nl | Copyright 2015 oost-online | All rights reserved | Disclaimer |