wo23082017

Back Voorpagina Natuur Natuur in je buurt en een duurzaam Oost Duurzaam

Jungle zoekt mogelijkheden versterking biodiversiteit

Biodiversiteit in de stadOost als groenste en duurzaamste wereldwijk. Rens van der Linden, die zichzelf de ‘biodivers-schakelaar’ noemt, wil zich daarvoor inzetten. Hij is op woensdag 28 juni gast in het Jungle Café, dat deze keer gaat over het thema biodiversiteit.

Biodiversiteit staat voor de mate van verscheidenheid aan flora en fauna in een gebied. De verschillende soorten op aarde houden de natuur in balans. Veel verschillende soorten en typen groen in de stad, zorgen voor een hoge biodiversiteit. Hoe gevarieerder het aanbod aan groen, des te meer leven het aan zal trekken. Veel bestuivende insecten en een gevarieerd aanbod aan groen scheppen op hun beurt weer een voedselbron voor vogels en andere dieren. Bestuivers (en bestuiving) vormen dus een belangrijke schakel in ecosystemen en zijn daarmee essentieel voor de biodiversiteit.

Biodiversiteit in de knel
In Amsterdam komt de biodiversiteit nogal eens in de knel. De toegenomen verstening van de grond en het stelselmatig vernietigen van ‘onkruid’, zorgen ervoor dat de diversiteit van insecten en planten in de stad afneemt. Uiteindelijk heeft dit ook verstrekkende gevolgen voor de mens, minder insecten betekent minder bestuiving van bloemen en planten en uiteindelijk dus ook minder voedsel voor de mens.

Nieuwe initiatieven
Ook in Oost zijn echter veel mogelijkheden om de biodiversiteit te versterken, een rommelhoekje als schuilplaats voor kleine zoogdieren, het creëren van nestgelegenheid voor vogels, het planten van bloemen en planten voor insecten en vlinders. Veel bewoners proberen op kleine schaal een steentje bij te dragen. Tijdens het Jungle Café willen we onderzoeken hoe wij al deze biodiversiteitsideeën en initiatieven kunnen bundelen.

Kom en praat mee over dit onderwerp in Jungle Amsterdam, deel je ervaringen en kennis met anderen, zodat we samen Oost tot groenste en duurzaamste deel van Amsterdam maken. Het begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. Jungle Amsterdam is te vinden in de Tweede van Swindenstraat 26.


Verberg commentaar formulier Verberg commentaar formulier
  • Vet
  • Cursief
  • Onderstrepen
  • Doorhalen
  • Quote
 
  • 4000 Resterende tekens
   
 
Onafhankelijke website met nieuws en informatie voor en door mensen die wonen, werken en studeren tussen Amstel en IJ

Bijdragen en contact 
redactie@oost-online.nl | Copyright 2015 oost-online | All rights reserved | Disclaimer |