di26092017

Back Voorpagina Informatie Welkom bij oost-online Contact

Disclaimer

 .

De op deze site beschikbare informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De redactie van oost-online alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

De redactie van oost-online aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door de redactie van oost-online worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van oost-online.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van de redactie van oost-online omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Nederlands recht is van toepassing.

De makers van deze site spannen zich naar beste vermogen in om - indien en waar nodig - toestemming te vragen van rechthebbenden, geportretteerden en andere belanghebbenden ten aanzien van teksten, foto's en ander materiaal ten behoeve van de artikelen. Helaas is dit niet in alle gevallen mogelijk. Indien u van mening bent dat uw toestemming ten onrechte niet is gevraagd en uw wilt daarover contact opnemen, kunt u zich wenden tot redactie@oost-online.nl


Verberg commentaar formulier Verberg commentaar formulier
  • Vet
  • Cursief
  • Onderstrepen
  • Doorhalen
  • Quote
 
  • 4000 Resterende tekens
   
 
Onafhankelijke website met nieuws en informatie voor en door mensen die wonen, werken en studeren tussen Amstel en IJ

Bijdragen en contact 
redactie@oost-online.nl | Copyright 2015 oost-online | All rights reserved | Disclaimer |