wo23082017

Back Voorpagina Nieuws Nieuws tussen Amstel en IJ Algemeen nieuws

Vrijheidsbeeld op de Kop van Java-Eiland

Vrijheidsbeeld op Kop Java

Wat te doen met het resterende stuk grond op de Kop van Java Eiland, vroeg Ties van Dijk zich af. Hotel Jakarta nadert zijn voltooiing en zal in december in gebruik worden genomen. Daarnaast is een strook door de gemeenteraad bestemd voor een gebouw met een publieke functie. En dan blijft de punt van het eiland over.Van Dijk kwam met het idee van een Vrijheidsbeeld op deze cultuurhistorische grond. Vijfenveertig studenten van de Academie van Bouwkunst gingen er mee aan de slag. In Arcam zijn deze zomer tien heel verschillende ontwerpen te zien.

De stad staat de komende jaren voor een aanzienlijke uitdaging. Het aantal bewoners en bezoekers stijgt en dat legt een steeds grotere druk op het gebruik, de inrichting en de beleving van de openbare ruimte. Gelijktijdig met het adviesrapport ‘De stad is nooit af’ waarin de Amsterdamse Kunstraad voorstelt om nieuwe culturele iconen buiten de ring van Amsterdam te hebben, presenteert Architectuurcentrum Amsterdam in samenwerking met de Academie van Bouwkunst tien ontwerpvoorstellen voor een Vrijheidsbeeld op de kop van Java Eiland.

Verschillende doelen
Het plan van een Vrijheidsbeeld op de Kop van Java heeft een praktisch en een ideëel doel. In de eerste plaats biedt het de mogelijkheid om een plek buiten het centrum te creëren waar gerecreëerd kan worden en waarmee spreiding van het toerisme kan worden bevorderd. Daarnaast is het Vrijheidsbeeld een baken van vrijheid op een cultuurhistorische plek die informatie biedt over de hoofdstad en de gemêleerde bevolking door de eeuwen heen.

Tien maquettes
Architectuurcentrum Amsterdam laat deze zomer een selectie van tien zeer diverse maquettes zien. Met de verklanking van het begrip vrijheid in een muziekstuk gecomponeerd door een student van het Conservatorium Amsterdam en de uitwerking van één van de ontwerpen in een financierings- en verdienmodel door twee studenten van de Hoge School van Amsterdam Bedrijfseconomie, vormt dit project een Gesamtkunstwerk. Met deze samenwerking wil het project een serieuze stap zetten in de richting van een toekomstig Vrijheidsbeeld voor Amsterdam. De hoop leeft dat de expositie de gemeente en ontwikkelaars op inspirerende gedachten zal brengen.

Vrijheidsbeeld Amsterdam is een initiatief van Ties van Dijk, manager bij VOLA dat, naast de verkoop van kranen, toepasselijke cultureel-maatschappelijke activiteiten ontplooit.


Verberg commentaar formulier Verberg commentaar formulier
  • Vet
  • Cursief
  • Onderstrepen
  • Doorhalen
  • Quote
 
  • 4000 Resterende tekens
   
 
Onafhankelijke website met nieuws en informatie voor en door mensen die wonen, werken en studeren tussen Amstel en IJ

Bijdragen en contact 
redactie@oost-online.nl | Copyright 2015 oost-online | All rights reserved | Disclaimer |