wo23082017

Artikelen

Wat wordt de toekomst van de Bijlmerbajes?

De Bijlmerbajes in vogelvluchtWATERGRAAFSMEER - De Penitentiaire Inrichting Overamstel, beter bekend als de Bijlmerbajes, gaat de koop in. Het Rijksvastgoedbedrijf meldt via de website biedboek.nl dat het verkoopproces in april start en de gebouwen begin 2017 kunnen worden overgedragen aan de koper. Het de bedoeling dat deze locatie daarna verandert in een dynamisch stedelijk gebied, dat weer onderdeel uitmaakt van de stad. De gemeente Amsterdam en het Rijksvastgoedbedrijf willen dat het gebied na verkoop wordt getransformeerd tot een gebied met voornamelijk de functie wonen. In Pakhuis de Zwijger is er op 21 oktober een bijeenkomst over de toekomst van dit gebied.

Op 1 juli is de Bijlmerbajes geen 'penitentiaire inrichting Overamstel' meer en komt het complex van bijna 8 hectare beschikbaar voor een nieuwe invulling. De omvang van de locatie en de gunstige ligging van binnen de ring in het Amstelkwartier en de bekendheid van deze ‘Bijlmerbajes’, maken dat het rijk als eigenaar en de gemeente Amsterdam als gebiedsregisseur een gezamenlijk belang hebben bij de herontwikkeling van dit gebied. De gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf zijn sinds medio 2014 met elkaar in overleg over de voorgenomen verkoop. De gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf zijn het er over eens dat het gebied na verkoop, zal transformeren tot een nieuw stuk stad met voornamelijk de functie wonen.

Biedboek met Bijlmerbajes

Bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger
Er komt een Nota van Uitgangspunten, die wordt gevoed door verschillende belangrijke bronnen. Eén daarvan is de bijeenkomst op 21 oktober in Pakhuis de Zwijger. De avond heeft tot doel om bij toekomstige gebruikers en inwoners van de stad op te halen hoe de locatie in nieuwe vorm zou kunnen worden beleefd en welke waarde dit stuk stad kan toevoegen aan Amsterdam. Zo wordt hierbij onderzocht welke ideeën er leven ten aanzien van bijvoorbeeld de woonomgeving, voorzieningen en winkels. Tijdens de avond komt het verkoopproces aan de orde, waarna aan de hand van een aantal stellingen, door middel van rondetafelgesprekken, ideeën worden opgehaald.

Complex van 7,5 hectare
De Bijlmerbajes, die staat naast metrostation Spaklerweg, bestaat uit zes torens van twaalf lagen hoog, een voorgebouw met entree en kantorencomplex, een verbindingsstraat ook wel Kalverstraat genoemd), een parkeergarage voor personeel en bezoekers en twintig dienstwoningen. De parkeergarage en de dienstwoningen liggen buiten de muur van de gevangenis. Het gehele complex heeft een omvang van ca. 7,5 hectare. De grond en alle opstallen zijn in vol eigendom van het Rijk. Acht dienstwoningen zijn sinds 2003 gekraakt. 'Bajesdorp', zoals de bewoners het hebben genoemd, bestaat uit een gemixt gezelschap van huurders, krakers en antikrakers verdeeld over twintig woningen. Drie van de woningen zijn nog door de penitentiaire inrichting in gebruik.

Onderdeel Amstelkwartier
In de nieuwe situatie zal het terrein van de Bijlmerbajes onderdeel worden van het Amstelkwartier de komende jaren zo'n drieduizend woningen worden gerealiseerd. Op de website biedboek.nl  worden de voorzieningen die in de wijk-in-ontwikkeling komen dan ook aangeprezen: de basisschool, een kleine haven, winkels, een hotel en verscheidene horecagelegenheden, de uitstekende bereikbaarheid met het openbaar vervoer, Park Somerlust en de aanwezigheid van cultuurhistorische elementen. Met dat laatste worden waarschijnlijk de oude watertoren en 'tHuis aan de Amstel bedoeld.

{snippet meer info}  www.biedboek.nl
 www.dezwijger.nl

De Bijlmerbajes in vogelvlucht

 


Verberg commentaar formulier Verberg commentaar formulier
  • Vet
  • Cursief
  • Onderstrepen
  • Doorhalen
  • Quote
 
  • 4000 Resterende tekens
   
 
Onafhankelijke website met nieuws en informatie voor en door mensen die wonen, werken en studeren tussen Amstel en IJ

Bijdragen en contact 
redactie@oost-online.nl | Copyright 2015 oost-online | All rights reserved | Disclaimer |