Home Overzicht 330 miljoen voor hoogwaardig OV-netwerk voor IJburg

330 miljoen voor hoogwaardig OV-netwerk voor IJburg

0

Het aantal woningen op het Centrumeiland, Strandeiland en Zeeburgereiland groeit van ongeveer 10.000 nu naar zo’n 30.000 rond 2037. Om aan de oostflank van de stad bereikbaar te houden wordt de capaciteit van tram 26 vergroot en komen er een extra tramlijn naar de Indische Buurt en twee busverbindingen. Ook de bereikbaarheid met de auto wordt verbeterd.

Tram 26 is de belangrijkste OV-verbinding van en naar IJburg. In twee fasen wordt deze tramlijn verlengd. In 2023 moet de eerste fase van de verlenging van de IJtram naar Centrumeiland en Strandeiland klaar zijn. De tweede fase van de verlenging zal naar verwachting in 2028 gereed zijn. Naast de verlenging van tramlijn 26 voeren gemeente en GVB al op kortere termijn verbeteringen door.

Meer trams in de spits
Vanaf 22 juli rijden in de ochtend- én avondspits 15 trams per uur en vanaf begin 2020 rijdt GVB met gekoppelde trams. Het koppelen van de trams betekent een verdubbeling van de capaciteit, maar kan pas als een aantal aanpassingen aan de bestaande infrastructuur is doorgevoerd. De (tijdelijke) IJtramstalling op Zeeburgereiland zal eind 2019 aangepast zijn om de extra tramstellen van de IJtram te kunnen stallen.

Tram of bus van IJburg naar Oost
Een extra hoogwaardig openbaar vervoerverbinding is nodig die IJburg en Zeeburgereiland via de Amsterdamsebrug verbindt met de trams op de oostelijke binnenring of met de stations Muiderpoort en Amstel (bus). Een directe oostelijke verbinding zal de IJtram ontlasten en de verbinding van en naar de Oostflank verbeteren. Om aan de kwaliteit van een hoogwaardig openbaar vervoerverbinding te voldoen, moet de tram of bus een vrije baan krijgen. De bestaande Amsterdamsebrug is niet breed genoeg voor een vrije busbaan en niet sterk genoeg voor een tramlijn. Een besluit over de keuze voor tram of bus wordt na de zomer verwacht.

Bereikbaarheid met de auto
Naast OV is er ook aandacht voor  maatregelen voor de auto. Voor de autobereikbaarheid wordt onder meer onderzoek gedaan naar een ongelijkvloerse kruising IJburglaan / Zuiderzeeweg, een verbeterde aansluiting met de A10 en aanpassingen om de doorstroming op IJburg te verbeteren. De bereikbaarheid moet geregeld zijn op het moment dat de eerste bewoners er wonen.

Kosten minimaal 330 miljoen
De kosten om de plannen uit te voeren bedragen minimaal 330 miljoen euro. De gemeente heeft al 175 miljoen apart gezet vanuit grondexploitatie Sluisbuurt. Hier zal nog geld bij moeten vanuit de Vervoerregio en vanuit het Rijk. Het mobiliteitsplan ‘Bereikbaarheid Zeeburgereiland en IJburg op tijd in orde’ wordt medio dit jaar in het College behandeld.

Download pdf