Home Overzicht Voorlopig ontwerp Buurtpark Amstelkwartier gepresenteerd

Voorlopig ontwerp Buurtpark Amstelkwartier gepresenteerd

0

Waar diverse andere faciliteiten in het Amstelkwartier nog even op zich laten wachten, presenteerde de gemeente deze week het voorlopige ontwerp voor het buurtpark. In dit ontwerp zijn de ideeën van de buurtbewoners zoveel mogelijk verwerkt en wordt gebruik gemaakt van aanwezige monumentale bebouwing en veel van de bestaande bomen.

 Eelco Hiemstra

Het Amstelkwartier is een nieuwe wijk gelegen aan de Amstel tussen Spaklerweg en Duivendrechtsevaart en wordt in drie fases gebouwd. In totaal komen er ongeveer 3.300 nieuwe woningen en wordt het, als zovele nieuwe wijken binnen de ring A10, een wijk met een hoge bebouwingsdichtheid en compacte bebouwing. Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt gestreefd naar veel groen voor recreatie, sport en spel. Het groen in de wijk gaat uit drie te onderscheiden gedeeltes bestaan.

Somerlust
Als onderdeel van de eerste fase van de bouw werd in 2015 Somerlust aangelegd. Dit gebied ligt aan de Amstel van Spaklerweg tot aan het bruggetje over de toegang van de insteekhaven, even voorbij tHuis aan de Amstel. De bij het Amstelkwartier betrokken planologen en stedenbouwkundigen hebben ervoor gevochten om deze strook niet te bebouwen en om haar groen en openbaar toegankelijk te houden. Inmiddels is het vanwege de ligging aan de Amstel een plek geworden die ook veel mensen van buiten de buurt aantrekt. Het is een van de plekken in de stad waar je ’s zomers van de zon kunt genieten tot die ondergaat. Somerlust maakt geen deel uit van het voorlopige ontwerp van het buurtpark maar is vanwege de connectie met het buurtpark wel van invloed daarop.

Buurtpark
Nu de tweede fase van de bouw van de wijk is begonnen krijgt het terrein van de voormalige Zuidergasfabriek haar nieuwe bestemming. Hier komt het buurtpark. De ondergrond van dit terrein was dermate vervuild dat het gesaneerd moest worden. Voor deze sanering heeft men gekozen voor een proces waarbij de monumentale gebouwen en veel bomen konden blijven staan. Deze werkzaamheden zijn in februari afgerond en de gebouwen en bomen die gespaard bleven, vormen de basis van het nieuwe park.

Het middelpunt van het buurtpark wordt de monumentale watertoren, gebouwd in 1911. Gelegen tussen de bebouwing en omgeven met een hek, kent het park een minder open karakter dan Somerlust. Het wordt in die zin een klassiek stadspark dat naast de bewoners ook andere bezoekers zal trekken. De bestaande bomen die vooral aan de noordoostkant van het het park staan, zorgen als van nature voor een open en een dichte kant van het park. Het park krijgt zes ingangen waarvan twee samen de hoofdingang vormen. Mogelijk blijven die geheel open om de verbinding met het water te verbeteren.

De Kop
Het derde te onderscheiden groene gebied is ‘De Kop’. Dit wordt een tuin die de verbinding vormt tussen Somerlust en het buurtpark, vanaf de Amstel is het de entree van het park. Vanwege de vele ondergrondse putten en leidingen kunnen hier geen bomen geplant worden. Hier bevinden zich ook een aantal monumentale elementen zoals de oude insteekhaven, de assistent-ingenieurswoning en het regulateurgebouw.

Rond de haven wordt een rustige en beschutte plek gecreëerd waar buurtbewoners op trappen aan het water kunnen zitten of liggen. Rond de assistent-ingenieurswoning komt een haag te staan waardoor een tuin ontstaat waarvan een gedeelte bestemd is als speelweide voor de honden uit de buurt.

Het regulateursgebouw krijgt eigenlijk haar oude functie weer terug. Gelegen in een veld vol bloemen staat hier straks een prachtig monumentaal gebouw waarin Alliander haar nieuwe gasontvangst- en verdeelstation zal plaatsen.

Participatie was en is belangrijk
Voor het ontwerp van het park is begin 2018 gestart met een zogenaamd participatietraject. Huidige en toekomstige bewoners van de wijk en andere belanghebbenden hebben tijdens drie avonden mee kunnen praten over het voorlopige ontwerp dat nu gepresenteerd is. Ook is er een workshopdag gehouden met de kinderen van groep 3 t/m 8 van Montessorischool de Amstel, een basisschool die vlakbij het park ligt. De leerlingen adviseerden de ontwerpers over speeltoestellen en plekken om vrij te spelen en te ontdekken.

Met de bekendmaking van het voorlopige ontwerp begint een nieuwe inspraakronde. Het plan ligt vanaf 25 april tot 6 juni ter inzage bij het Stadsloket Oost en is ook op de site van de gemeente in te zien. De inspraak op het voorlopige ontwerp wordt meegenomen in het definitieve en wordt in juli in een Nota van Beantwoording voorgelegd aan B&W en de gemeenteraad.

Nog geen naam
Eind september beginnen de werkzaamheden en aan het begin van het tweede kwartaal van 2020 wordt het park geopend. De naam van het park is nog niet bekend. Deze ligt nog ter discussie bij de straatnamencommissie en wordt in een later stadium bekend gemaakt.