Home Overzicht Strengere regels voor fietsparkeren

Strengere regels voor fietsparkeren

0

‘In het rek, en maximaal 14 dagen.’ Deze duidelijke regels voor fietsparkeren gelden vanaf september bij alle Amsterdamse stations, dus ook bij stations Muiderpoort, Amstel en Science Park. Daarnaast wordt per 1 september binnen de gehele ring de zeswekenregel ingrevoerd: fietsen die langer dan zes weken ongebruikt op straat staan, kunnen worden verwijderd. Daarnaast komen er de komende jaren ook zo’n 40.000 extra fietsparkeerplekken bij en worden bestaande plekken slimmer gebruikt.

‘Amsterdammers fietsen veel en vaak’, zegt verkeerswethouder Litjens. ‘Dat is mooi, want het is gezond en goed voor het milieu. De keerzijde van dat succes is dat soms hele pleinen en straten vol staan met fietsen waar niemand meer naar omkijkt. Vooral bij stations herkent iedereen dat beeld wel en het is een van de grootste ergernissen van Amsterdammers. Door ongebruikte fietsen en wrakken weg te halen, maken we ruimte voor mensen die hun fiets willen neerzetten. En dat zorgt uiteindelijk voor minder overlast op straat en stoep.’ Vanaf september maken nieuwe borden bij de stations duidelijk dat daar in de rekken en niet langer dan 14 dagen onafgebroken gestald mag worden. Deze bebording komt voort uit een proef: de borden zijn getest bij de fietsflat en bij het Amstelstation. Uit dit onderzoek bleek dat de bekendheid met de maximale fietsparkeerduur is toegenomen door de nieuwe borden.

Veel fietsen niet gebruikt
Uit tellingen blijkt dat zo’n 15 procent van de fietsen in de rekken niet gebruikt wordt of niet gebruikt kan worden omdat het een wrak is. Zeker in drukke woonbuurten is dit een probleem, omdat daar vaak geen plek is voor extra fietsenrekken. Met de zeswekenregel komt er in deze buurten meer plek in het rek. De regel geldt nu al in een 30-tal drukke winkelgebieden en -straten, straks in het hele gebied binnen de ring A10 en bezuiden het IJ. Handhaving op deze regel vindt plaats als er in buurten sprake is van overvolle fietsenrekken.  Rond het Waterlooplein en rond de Nieuwmarkt wordt vanaf mei al proefgedraaid met de nieuwe regel. De invoering van de regel in het hele gebied binnen de ring, en ten zuiden van ‘t IJ, gaat gepaard met een campagne die Amsterdammers met de nieuwe regel vertrouwd moet maken.

Parkeerplaatsen voor fietsen bij station Muiderpoort.