Home Overzicht 645 euro miljoen om Zeeburgereiland en IJburg bereikbaar te houden

645 euro miljoen om Zeeburgereiland en IJburg bereikbaar te houden

1

Zeeburgereiland en IJburg groeien de komende jaren fors. Het aantal woningen op het Centrumeiland, Strandeiland en Sluisbuurt op het Zeeburgereiland groeit van ongeveer 10.000 nu naar ruim 30.000 rond 2037. Er wordt 645 miljoen euro uitgetrokken om deze eilanden bereikbaar te houden met openbaar vervoer, fiets en auto.

Om al die nieuwe bewoners voldoende mobiliteit te bieden komt het College van B&W met een aantal voorstellen. Zo komen op op lijn 26 verlengde trams en er wordt geïnvesteerd in het verlengen van de perrons. Ook wordt de IJtram doorgetrokken naar de nog aan te leggen eilanden van IJburg. Daarnaast zijn er nieuwe hoogwaardige verbindingen nodig zodat meer bestemmingen in Amsterdam, en van en naar de regio, per OV te bereiken zijn. Wat betreft de huidige infrastructuur wordt de betrouwbaarheid van de IJtram verbeterd en het kruispunt IJburglaan/Zuiderzeeweg aangepast voor een betere doorstroming van het openbaar vervoer en het overige verkeer.

Voor OV, fiets en auto zijn er veel veranderingen en aanpassingen noodzakelijk. Bron gemeente Amsterdam.

Bereikbaarheid per auto
Om de eilanden per auto bereikbaar te houden komt er onder andere uitbreiding van de capaciteit van de IJburglaan tussen de A10 en Haveneiland. Daarnaast wordt de komende jaren gemonitord of een aanpassing van het kruispunt IJburglaan/Zuiderzeeweg nodig is. Verbreding van de op- en afritten van de A10 zal op termijn ook onvermijdelijk zijn. Daarnaast komt er een ongelijkvloerse tramkruising bij de westelijke oprit A10.

De IJburgtram wordt doorgetrokken naar Strandeiland, de Nuonweg wordt opengesteld en HOV bussen rijden naar Zuidoost en Weesp. Bron gemeente Amsterdam.

Aandacht voor fietsroutes
Na veel tegenwerking van Diemen wordt nu ook de Overdiemerweg voor auto- en fietsverkeer opengesteld. Voor fietsers worden de doorgaande routes naar Oost en Noord geoptimaliseerd, zoals betere opgangen naar de Amsterdamsebrug en de Schellingwouderbrug en verbetering van bestaande routes. Bij de OV-haltes komen fietsparkeerplaatsen om het voor- en natransport te verbeteren.

Gedragsverandering
Op alle mogelijke manieren wordt geïnvesteerd in maatregelen gericht op gedrag en smart mobility zoals een lage parkeernorm en parkeren op afstand, een e-fiets stimuleringsprogramma en een proeftuin met concepten op het gebied van deelauto’s en de inkoop van mobiliteit in plaats van zelf aanschaffen van transportmiddelen door consumenten.

Meer dan € 645 miljoen
Bij al deze plannen hoort ook een flinke investering. Het voorgestelde pakket aan maatregelen heeft een geraamde investeringsomvang van circa € 645 miljoen, exclusief investeringen aan de A10. Van dat bedrag is ongeveer € 355 miljoen nodig voor het opwaarderen van OV, € 176 miljoen voor fietsmaatregelen en € 114 miljoen voor het autoverkeer.

Forse gebiedsontwikkeling
Wethouder Litjens geeft toe dat dit forse bedragen zijn, ‘Maar ze zijn proportioneel in verhouding tot de eveneens forse gebiedsontwikkeling: er wordt immers een stuk stad ter grootte van een middelgrote gemeente bijgebouwd. De gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam zetten zich gezamenlijk in om financiering voor dit pakket in hun meerjarenbegroting en investeringsagenda’s te regelen. Daarnaast wordt gekeken of het Rijk mee kan betalen aan de maatregelen voor de A10.’

Het plan wordt naar verwachting nog voor de zomer besproken in de raadscommissie. Na de vaststelling van dit plan wordt gestart met de uitwerking van de eerste maatregelen. Per maatregel besluit het de raad over de kosten en de dekking ervan.

 

1 REACTIE

  1. Ik als leek op het gebied van stedenbouwkunde en infrastructuur , stel mijzelf toch vaak de vraag …..of er bij de aanleg van Ijburg nou zulke blunders zijn gemaakt ? Men wist dat er in de toekomst een behoorlijke uitbreiding zou komen . De aanleg/uitbreiding van centrumeiland ,strandeiland en Zeeburgereiland , waren al v.a. de eerste aanleg bekend .Ook dat het aantal inwoners fors zou steigen . Er is alleen een stagnatie geweest door de economische terugval.Waardoor de uitbreiding vertraagd is . De toegangs brug naar IJburg via een 2 baansweg , heeft in het verleden al voor problemen gezorgd voor bereikbaarheid van hulpdiensten (ambulance,brandweer, politie enz ) in de spits ! Omdat daar geen uitwijk mogelijkheden zijn voor de auto’s om vrije doorgang te verlenen aan de hulpdiensten . Ook de ernstige en te regelmatige OV problemen met tram 26 zijn alom bekend en werkelijk een probleem .Het is te vaak voor de bewoners van IJburg een groot probleem , om op tijd op je werk/school of andere verplichtingen elders te komen . Ik heb dan ook al gehoord dat werkgevers elders in de stad je liever niet aannemen als je op Ijburg woont. En mijn dochter , gaat dagelijks 1 uur vroegen van huis om zekerheid te hebben om bijtijds op VU te kunnen komen , zoniet dan komt ze zeker een groot aantal keren per maand niet op tijd De bus die dan wordt ingezet wanneer de tram weer uitvalt ,komt steeds weer pas na grote vertraging van minimaal 1 uur !! Ook het ontbreken van een fietstunnel in de Piet Heintunnel om een goede rechtstreekse doorstroming richting Centrum en dat deel van havens Oost (KNSM eiland ) te hebben is een groot gemis . Men moet nu per fiets een hele omweg via de Amsterdamse brug en Indischebuurt maken .om daar te komen . Alsook de aansluiting met bus 37 uit Noord is niet optimaal om dat hij vaak met grote vertragingen en tussentijden rijdt .Kortom , ik vind IJburg heerlijk om te wonen. Maar dat er nu al een aanpassing van 645 mil nodig is om een goede doorstroming / bereikbaarheid te garanderen .Roept toch deze vraag bij mij op !