Home Overzicht Dure brug geen oplossing

Dure brug geen oplossing

0
Fietsbrug Sporenburg

In een overvolle Kompaszaal legde het college van B&W dinsdagavond 19 september aan 300 verontruste bewoners uit waarom ze tegen alle feiten in, toch wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de Sporenburgbrug. Woensdag 27 september stemde de raad over het voorstel voor nader onderzoek én om 140 miljoen euro te reserveren voor de bouw van de brug.

Tekst en foto Fietscomité Oost

Het leek zo logisch, een fietssnelweg in één rechte lijn van de nieuwe wijk Sluisbuurt naar Centraal Station. Tot verontruste buurtbewoners in het Oostelijk Havengebied zich gingen verenigen en de gemeente om nader onderzoek vroegen. Dat onderzoek heeft de gemeente uitgevoerd en de resultaten liegen er niet om. Tegen alle verwachtingen in, draagt de Sporenburgbrug op geen enkele manier bij aan wat de gemeente wil bereiken.

Beter alternatief
Hetzelfde onderzoek leert dat de Amsterdamsebrug met enkele verbeteringen een veel beter alternatief is. Daar profiteren fietsers en openbaar vervoer van. De Amsterdamsebrug is een logische schakel in de route naar het Weesperplein, is aantrekkelijk voor IJburgers en kost met € 15 miljoen een fractie van de Sporenburgbrug. Bovendien zegt de gemeente in het onderzoek ‘zich te realiseren dat de Sporenburgbrug de verkeersveiligheid op straat zal aantasten’.

Eerder liet wethouder Litjens, Infrastructuur en Duurzaamheid, bovendien al weten te willen investeren in de Amsterdamsebrug om de trams 7 en/of 10 te kunnen doortrekken. Ook voor Rijkswaterstaat is dit een aantrekkelijkere optie. Zij zijn zeer huiverig voor elke nieuwe brug over het druk bevaren Amsterdam Rijnkanaal.

Niet naar het Centraal Station
De Sporenburgbrug die bedoeld is om bewoners van Sluisbuurt snel naar de stad te brengen, leidt hen naar het Centraal Station. Het onderzoek toont echter aan dat mensen juist naar het Weesperplein en andere delen in de stad willen. Niet naar het Centraal Station en niet naar Sporenburg! Verder blijkt dat de brug slechts driehonderd mensen stimuleert de auto te laten staan en de fiets te pakken. De kosten voor de brug worden geraamd op €140 miljoen. Dat is exclusief de kosten voor het aanpakken van het complexe kruispunt bij de Verbindingsdam. Dit kruispunt is overigens slechts een van de knelpunten, die de dagelijkse stroom van 11.000 fietsers zal tegenkomen als de route over de Sporenburgbrug daadwerkelijk wordt aangelegd.

Niet overtuigend
Bij monde van projectleider Bas Boeker lieten B&W weten dat het oplossen van knelpunten, nou juist een van de redenen is waarom nader onderzoek nodig zou zijn. Reacties uit de zaal maakten duidelijk dat dit voor bewoners niet overtuigend klonk. Zij kijken vooral met verbazing hoe B&W vasthouden aan een dure nieuwe brug, terwijl er een goedkoper en beter alternatief is. In plaats van dinsdag een financiële reservering goed te keuren voor een bewezen niet doelmatige oplossing, stellen bewoners voor dat de politiek eerst dit betere alternatief onderzoekt in samenhang met verbeteringen in zowel het openbaar vervoer als het kruispunt einde Piet Heintunnel.