Home Overzicht Aanleg Middeneiland IJburg kan beginnen

Aanleg Middeneiland IJburg kan beginnen

0

IJburg krijgt een nieuw eiland van 80 hectare in het IJmeer. Het college van B en W heeft groen licht gegeven met het landmaakbesluit voor het eerste deel van Middeneiland, dat de aanleg van het eiland mogelijk maakt. Op deze 80 hectare in het IJmeer worden tussen 2021 en 2026 minimaal 600 woningen per jaar gebouwd. De aanleg gebeurt in fasen.

Middeneiland is onderdeel van de ontwikkeling van IJburg fase II, waar ook Centrumeiland en het toekomstige Buiteneiland onderdeel van zijn. Samen vormen zij een van de grootste nieuwbouwlocaties uit Koers 2025. Daarin heeft de gemeente de ambitie geformuleerd om tot 2025 de bouw van 50.000 woningen binnen de stadsgrenzen mogelijk te maken. Wethouder Eric van der Burg: ‘De stad groeit en heeft woningen nodig voor Amsterdammers die een nieuwe woning zoeken en voor mensen van buiten de stad. Met het opspuiten van Middeneiland breiden we de stad uit. Het wordt een prachtig stuk Amsterdam waar wonen, bewegen en natuur voorop staan.’

Pannenkoekmethode
Voordat de woningen kunnen worden gebouwd, moet er eerst nog land worden gemaakt. Daarmee wordt medio volgend jaar een begin gemaakt. Het maken van land gebeurt via de ‘pannenkoekmethode’. Hierbij worden lagen zand op elkaar gespoten tot het eiland klaar is. Die grond moet vervolgens een paar jaar inklinken voordat de eerste woningen vanaf 2021 gebouwd kunnen worden. Met de aanleg van natuur wordt direct begonnen. Zo is er, als de eerste mensen op Middeiland komen wonen, al groen aanwezig. Op het eiland komt ook het definitieve stadsstrand.

Stedenbouwkundig plan
De komende tijd gaat de gemeente in gesprek met omwonenden en belanghebbenden om hun wensen en behoeften in kaart te brengen en tot een goed stedenbouwkundig plan voor Middeneiland te komen. Het stedenbouwkundig plan wordt naar verwachting in 2018 aangeboden aan het college voor verdere besluitvorming. Het eiland krijgt uiteindelijk een totale oppervlakte van 150 hectare met daarop ruim 6.000 woningen. Het besluit voor het maken van de resterende hectaren land wordt op een later moment genomen.