Home Overzicht Aantasting Flevoparkbad dreigt nog steeds

Aantasting Flevoparkbad dreigt nog steeds

0

Flinke opschudding is ontstaan over plannen om een nieuwe tramremise aan te leggen voor de uitbreiding van het openbaar vervoer tussen Oost en IJburg. In één van de opties worden van het Flevoparkbad de ligweiden opgeofferd en wordt het buitenbad gehalveerd. In een zogeheten variantenstudie van Voorlichting wordt overigens niet gesproken over verkleining of halvering: er wordt onderzocht op welke manier zwembad en ligweiden kunnen worden gecombineerd met de tramremise.

Jaap Kamerling | Foto Vereniging Flevoparkbad | Dwars

Een van de plannen plaatst een nieuwe bus- en tramremise precies op de plek van dit zeer populaire buitenbad met zijn prachtige ligweide. De remise bedreigt niet alleen het zwembad, maar ook een derde van het bruikbare deel van het Flevopark. Het buitenbad zou of gehalveerd worden of er zou een klein overdekt zwembad komen. Een gotspe noemt de Vereniging Flevoparkbad de zogenaamde ‘opwaardering’ van het bad. Want zo karakteriseren ambtenaren deze dreigende optie. De vereniging organiseert al zes jaar extra vroeg- en laatzwemmen buiten de gewone tijden en telt maar liefst 2100 leden. Een andere club De Vrienden van het Flevoparkbad heeft inmiddels een petitie op touw gezet, die al meer dan 3000 keer is ondertekend.

Buitenbad biedt heerlijk dagje in het groen met veel bewegen

Vroeg- en laat zwemmen
De gemeente lijkt behoorlijk geschrokken en lijkt nu een soort herbezinningsfase te hebben ingelast. Er worden nieuwe vervoersberekeningen gemaakt door het Ingenieursbureau Amsterdam. De eerste indruk uit een kosten/batenanalyse is, dat zowel het doortrekken van de tram als het door trekken van de bus onvoldoende voordeel zal opleveren. Een nieuwe remise zou dan zelfs niet nodig zou zijn. Een nieuwe tramremise in het Flevopark is alleen aan de orde als de nieuwe OV-verbinding een tram wordt. Er zullen ook andere mogelijkheden worden onderzocht om het openbaar vervoer te verbeteren. In juni/juli zouden B enW hierover met een brief komen en volgens een voorlichter van de gemeente zou er dan rond de zomer meer bekend worden.

De dreiging is echter zeker niet weggenomen volgens de vereniging. We praten met drie leden van het Verenigingsbestuur, Sylvia Bakker, Wim van Haendel en Jos Arts. Alle drie ook enthousiaste zwemmers, die gebruik maken van de zes jaar geleden ingevoerde faciliteit vroeg- en laat zwemmen voor liefhebbers om half zeven ’s morgens en ’s avonds na half zes.

Schets Vereniging Flevoparkbad van de Flevopark-optie voor een tramremise.

Halvering capaciteit
Amsterdam staat voor een enorme bouwopgave en op IJburg en het Zeeburgereiland moeten de komende zes jaar zo’n 12.000 nieuwe woningen komen en tot 2038 zelfs 22.400. Dat schreeuwt om betere verbindingen per tram of bus en bij een keus voor de tram zullen de parkeerfaciliteiten voor de tram uitgebreid moeten worden. Maar er zijn meer opties dan de plek van het Flevoparkbad. In een variantenstudie van de gemeente wordt daarnaar gekeken.

Op het Zeeburgereiland is een bestaande remise en die zou kunnen worden uitgebreid en aangevuld met een remise op het nieuw aan te leggen Strandeiland. En een nog betere optie zou zijn om in de ‘oren’ van de kruising IJburglaan en A10 in de lus van de oprit naar de A10 een remise te bouwen. Maar die oren zijn eigendom van Rijkswaterstaat, die misschien ooit extra ruimte nodig heeft en het is nog maar de vraag of een nieuwe remise past op die plek.

‘Alle talen en culturen ontmoeten elkaar hier’

Voor de Vereniging Flevoparkbad is aantasting van het Flevoparkbad in elk geval onaanvaardbaar. Zij vindt de ‘opwaardering’ van het zwembad, waarmee ambtelijke notities de Flevoparkbad-opties proberen te verkopen, met recht een gotspe. Het komt neer op een halvering van de capaciteit van het buitenbad van 50 naar 25 meter en opoffering van de groene ligweide en de grote variatie aan bomen en struiken daarin. Maar de gemeente heroverweegt. Ecologische waarden vormen een aspect. En uitgangspunt is dat zwembad en ligweiden zo goed mogelijk worden ingepast in de plannen. De vraag naar buiten zwemmen in het bad is sterk gestegen: van 48.000 in 2012 naar 112.000 vorig jaar, en ook de behoefte aan groene ruimte in de stad neemt toe.

Meer dan een uurtje zwemmen
Amsterdam is in een verontrustend tempo aan het verstenen benadrukken de bestuursleden. Uit onderzoek van de UvA blijkt, dat binnen de Ring sinds 2003 maar liefst 3 km² aan groen is verdwenen. Een ontwikkeling die moet worden gestopt in plaats van versterkt. Het vorige gemeentebestuur zette een beleid in waarmee bewoners van jongs af aan worden gestimuleerd om meer te bewegen in de strijd tegen obesitas. Als het zwemmen zo wordt bemoeilijkt, wat blijft hier dan van over? Het buiten zwemmen in de openlucht en recreëren in de ligweide heeft daarbij een sterke meerwaarde boven het binnen zwemmen. Het is niet alleen hygiënischer maar biedt ook de mogelijkheid van zwembezoek een heerlijk dagje buiten in het groen te maken met veel bewegen. Een bezoek aan een binnenbad beperkt zich tot niet meer dan een uurtje zwemmen. Uit eigen ervaring weet ik hoe gezellig zo’n middagje bij het buitenbad kan zijn. Lekker zonnen na het zwemmen in een gemoedelijke ambiance. Alle talen en culturen ontmoeten elkaar in een vredige sfeer. De zwemmers gaan uiterst relaxed met elkaar om.

Open water
De vereniging maakt zich dan ook heel sterk juist voor behoud van het buitenbad. Zij wil dit zelfs ook buiten de zomer verwarmen zodat je er een veel groter deel van het jaar of het hele jaar door kan zwemmen. Geheel in lijn met de trend in andere Europese landen, waar dit al kan zoals in bijvoorbeeld Londen, Bristol en Parijs. Het idee om het zwemmen in open water te faciliteren ziet de vereniging niet zitten. Zwemmen in open water is voor niet-geoefende zwemmers onveilig omdat je zomaar in een te diep gedeelte terecht kunt komen. En is bij warm weer heel slecht voor je gezondheid omdat blauwalg op kan duiken waardoor je niet meer kunt zwemmen.

Drastisch duurder
Kwaad is de vereniging tenslotte over de verhoging van de entree voor het zwembad met liefst 40 procent. Een jaarabonnement gaat van 80 naar 140 euro. Nogmaals: hoezo obesitas bestrijden bij zo’n beleid? En hoezo sport en beweging toegankelijk houden ook voor de minder goed gevulde portemonnee? Je kunt voor slechts een tientje lid worden van de Vereniging en kan dan ook vroeg- of laatzwemmen maandagochtend t/m vrijdagochtend van 6.30 tot 9.30 uur en maandagavond t/m donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur. Je moet dan wel gewoon entree betalen en een 12-badenkaart kopen of een abonnement nemen.

Check verenigingflevoparkbad