Home Oostelijke Eilanden Actieve buurtbewoonster Ada van Wermeskerken overleden

Actieve buurtbewoonster Ada van Wermeskerken overleden

0

Ada van Wermeskerken is overleden. Als bewoonster van de Oostelijke Eilanden was ze erg actief in de buurt. Jaren geleden vroeg ze de Stichting Oosterkerk of het mogelijk was een aantal lezingen te geven over de geschiedenis van de VOC en de opgravingen op Kattenburg. Al snel bleek dat ze naast haar interesse in de rijke historie van de Oostelijke Eilanden een bijzondere passie had voor de schoonheid van de Oosterkerk en het orgel. Dat resulteerde in een zeer vruchtbare samenwerking.

In de Oosterkerk organiseerde Ada van Wermeskerken een aantal mooie en goed bezochte tentoonstellingen zoals 350 jaar Oostelijke Eilanden, 340 jaar Oosterkerk en Cor Jaring 75 jaar, foto’s uit de beginperiode van de fotograaf en geboren Eilander. Maar ook Hongerwinter 1944/45, waarin werd belicht dat de dominee van de Oosterkerk samen met de pastoor van de Sint-Annakerk er voor zorgde dat er voor alle bewoners van de Oostelijke Eilanden, ongeacht overtuiging, extra voedseltransporten kwamen: die samenwerking was een uniek gebeuren in die tijd. Mede dankzij Ada van Wermeskerken is de kwetsbare zandstenen gedenksteen aan de voorgevel van de kerk, die daaraan herinnert, vervangen door een replica. Het origineel kreeg een plekje in de Oosterkerk. Daar wordt sindsdien jaarlijks in het kader van de 4 mei herdenking een krans gelegd door kinderen van een basisschool in de buurt. Ook organiseerde ze een emotionele bijeenkomst van oud-buurtbewoners die de hongerwinter hadden meegemaakt en daarover vertelden.

Ada van Wermeskerken was al geruime tijd ernstig ziek. Haar wens was dat na haar overlijden de uitvaartplechtigheid in de kerk georganiseerd zou worden, waarbij haar koor kon zingen en de organist één van haar favoriete stukken van Bach kon spelen. Op dinsdag 18 augustus is aan haar verzoek voldaan.