Home Overzicht In Sluisbuurt: Afval straks via ondergronds buizensysteem afgevoerd

In Sluisbuurt: Afval straks via ondergronds buizensysteem afgevoerd

0
Bron Gemeente Amsterdam

De Sluisbuurt op het Zeeburgereiland krijgt ondergronds afvalinzamelingssysteem. Al het restafval, gft, papier en plastic wordt er straks niet met vuilniswagens maar via een ondergronds buizensysteem afgevoerd.

‘We zoeken steeds naar nieuwe mogelijkheden voor betere afvalscheiding en een betere benutting van de openbare ruimte’, zegt wethouder Duurzaamheid Abdeluheb Choho. ‘Dat we in de Sluisbuurt ondergronds afval gaan inzamelen is een grote innovatie die past bij het streven naar een duurzame en schone stad.’

Geen ondergrondse containers
In de Sluisbuurt worden zo’n 5500 woningen gebouwd, met een hoge dichtheid. Er komen daar ongeveer 377 woningen per hectare. Dit betekent dat er per hectare ook meer afval zal ontstaan dan in bijvoorbeeld de binnenstad. In de Sluisbuurt zouden door de buurt 137 ondergrondse containers moeten worden geplaatst, waar 28 uur per week vuilniswagens langs zouden moeten rijden. Dit zou een impact hebben op de indeling van de straten en stoepen, en de kans op illegale bijplaatsingen van afval en zwerfvuil verhogen.

Ondergronds transportsysteem
De ambities voor het inrichten van de nieuwe buurt zijn hoog. Om hieraan te kunnen voldoen is een nieuwe kijk op de voorzieningen voor afvalinzameling nodig. Een ondergronds afvaltransportsysteem sluit het beste aan bij deze ambities. Het systeem zorgt voor een voorscheidingspercentage van afval van circa 41 procent, schonere straten door minder zwerfafval en bijplaatsingen en leidt tot meer ruimte voor bewegen en verblijven op straat.

Inleveren in eigen woongebouw
Bewoners kunnen straks hun vuilnis kwijt via een buizensysteem in hun eigen gebouw. Vervolgens wordt het met een ondergronds buizenstelsel automatisch en gescheiden afgevoerd naar een terminal aan de rand van de Sluisbuurt. Hierdoor zijn er veel minder ritten met vuilniswagens nodig, wat weer een positief effect heeft op de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid.

Met succes in gebruik
In steden als Stockholm en Londen zijn dit soort systemen al met succes in gebruik. In Nederland is er ervaring in Almere en Arnhem, maar is het systeem nog niet eerder op deze schaal toegepast.