Home Levensvisie Al Kabir moskee is voor moslims uit allerlei landen

Al Kabir moskee is voor moslims uit allerlei landen

0

De moskee aan de Weesperzijde staat achter bouwsteigers. Er wordt ook gewerkt aan de binnenkant. Daar aangekomen, word ik opgewacht met een handdoek, want het is hondenweer. We gaan naar een kamer achter de moskee om rustig te praten aan het eind van de dag tussen de gebedstijden door.

Levens-
beschouwingen
in Oost

Alle afleveringen

Op zo’n doordeweekse maandag komen niet veel mensen bidden, maar er zijn toch een paar mannen aanwezig. Ik spreek met Mustapha Slaby, met Najem Oulad Ali en met de voorzitter van het moskeebestuur Mohamed Echarrouti. Sinds 1982 zit de moskee op de Weesperzijde. Het gebouw was eerst een garagebedrijf, maar er was al lang daarvoor sprake van een groep moslims die zocht naar een goed onderkomen. Toen de eerste Marokkaanse gastarbeiders in Amsterdam kwamen, kwamen ze bij elkaar thuis bijeen voor het gebed. Door een pastoor werden ze geholpen aan een plek in een kerk. Hij was onder de indruk van het groepje mannen dat bij elkaar kwam om te bidden. Hij nodigde Echarrouti uit. ‘U hebt de mensen die hun religie willen uitoefenen maar geen ruimte en ik heb wel de ruimte maar weinig mensen.’ Vanaf dat moment stelde de pastoor de kelderruimte van de kerk ter beschikking als gebedsruimte voor de moslims. Maar dat was niet voldoende toen de gezinshereniging op gang kwam. Echarrouti droomde niet alleen van een moskee, maar ook van een onderwijscentrum. Ook de gemeente Amsterdam stond welwillend tegenover deze plannen. De stichting werd een officiële rechtspersoon en daarmee stond de weg open om een gebouw aan te kopen.

Open beleid
Nog steeds is de gemeenschap afhankelijk van giften van de mensen die er komen bidden. Er is geen lidmaatschap, maar mensen geven graag. Er komen zo’n zeshonderd mensen op een vrijdagmiddag wanneer de belangrijkste gebedsdienst wordt gehouden, en zelfs wel twaalfhonderd mensen tijdens de Ramadan. De moskee probeert een open beleid naar anderen te voeren. Zo komen er moslims uit allerlei landen, ook veel vluchtelingen. Maar ook voor niet-moslims staat de deur open. Slaby en Echarrouti maken deel uit van het Breed Interreligieus Overleg Oost. Daarin overleggen moslims, joden, christenen en
mensen van andere levensbeschouwingen. Men wil open zijn en daarom wordt de preek in het Nederlands vertaald, zodat iedereen die het Arabisch niet machtig is, toch de preek kan volgen. Die preek wordt ook digitaal verspreid en gaat niet alleen over religieuze zaken maar ook over sociale kwesties. Dat uit zich ook in de deelname van de moskee aan politieke debatten, de 5 mei herdenking en het Rode Loper festival.

Regels van de Islam
Ondanks al deze openheid is vooral Najem Oulad Ali heel duidelijk over de kaders waarin dit alles moet plaatsvinden: de regels van de Islam staan geen verschillende interpretaties toe. Je moet je houden aan de vijf zuilen. En een vrouw kan geen imam worden, meent men. De regel dat een man meerdere vrouwen kan hebben is juist volgens de heren. (Onjuist volgens de Nederlandse wet, red.) Najem houdt ook vaak rondleidingen voor andersdenkenden in de moskee. ‘Zo geef ik terug wat ik allemaal heb gekregen van de gemeenschap. Ik maak duidelijk dat we allemaal broers en zusters van elkaar zijn, dat we vredig met elkaar om moeten gaan en elkaar moeten erkennen in onze eigenheid. Het mooie van de Koran is dat ook niet-moslims worden aangesproken. Een soera begint vaak met de aanhef ‘o, mensen’, en niet ‘o, moslims’. We zijn verplicht om open te zijn naar anderen.’