Home Kunst Alweer 5 jaar muziek in de NedPhO-Koepel

Alweer 5 jaar muziek in de NedPhO-Koepel

0

Het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest is dit seizoen alweer vijf jaar gevestigd in de NedPhO-Koepel. Dat viert het orkest op zaterdag 31 maart 2018 met een feestelijke dag voor buurtbewoners, kinderen, genodigden en uiteraard voor het concertpubliek.

Algemeen Directeur Rob Streevelaar kijkt met een goed gevoel terug op de afgelopen vijf jaar. ‘We voelen ons thuis in de buurt en beschikken over een prachtige repetitieruimte voor het orkest. We zien vooral ook hoe we de buurt echt betrokken hebben bij ons orkest. Ik ben trots op hoe wij kinderen met enthousiasme voor muziek een stapje verder hebben kunnen helpen. De Indische Buurt is de afgelopen vijf jaar een stuk muzikaler geworden.’

Veel op één dag
Tijdens het Koepelfestival laten het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest in één dag zien wat ze doen in de NedPhO-Koepel. Want behalve de dagelijkse repetities van de beide orkesten, organiseert het NedPhO|NKO in zijn zaal ook kinderconcerten, workshops en programma’s voor professionele talentontwikkeling. Deze activiteiten komen terug in het programma van het Koepelfestival.

Kinderochtend
De dag begint in de Yakult-zaal met de kindervoorstelling De vriendelijke draak (11.00 tot 11.45 uur), een spannend verhaal over een lief draakje met heel veel muziek. Daarna geven het Leerorkest en Klassiek Rondom de Klas, begeleid door musici uit het Nederlands Philharmonisch Orkest, een kort optreden (12.00 tot 12.15 uur). De kinderen van het Leerorkest en Klassiek Rondom de Klas krijgen een workshop (13.00 uur) en laten vervolgens het resultaat daarvan horen aan hun ouders en genodigden (14.00 uur).

Cello + Drums
Het publiek is welkom bij het Koepelconcert Cello + Drums (14.30 uur) door een ensemble van maar liefst veertien cellisten, samengesteld uit cellisten uit het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest en studenten van de Accademia Santa Cecilia uit Rome onder leiding van Giovanni Sollima. Het ensemble speelt een programma met muziek van Biber tot Zappa.

Verbindingsconcert
’s Avonds komt de buurt nog meer in beeld tijdens het Verbindingsconcert, georganiseerd in samenwerking met Stichting Muzieksleutel. Buurtbewoners zijn van harte welkom om naar het orkest en naar hun favoriete artiesten en gezelschappen uit de buurt te komen luisteren. Het Verbindingsconcert vindt voor de vierde keer plaats en is altijd een groot succes, met een stampvolle NedPhO-Koepel als resultaat.

In de NedPhO-Koepel organiseert het orkest Koepelconcerten, kinderconcerten, openbare repetities en filmavonden en zijn er bijna wekelijks schoolklassen op bezoek bij repetities van het orkest. De NedPhO-Koepel wordt ook gebruikt door andere orkesten; amateurorkesten geven er concerten en andere professionele orkesten, zoals het Concertgebouworkest en het European Chamber Orchestra, maken gebruik van de repetitieruimte.

Vijf jaar NedPhO-Koepel
Het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest verhuisde in 2012 van de Beurs van Berlage naar de Majellakerk in de Indische Buurt in Amsterdam-Oost, die sinds de verhuizing de naam NedPhO-Koepel draagt. Met de NedPhO-Koepel beschikt het orkest als enig professioneel orkest in Nederland over een eigen, goed uitgeruste thuisbasis, waar vanwege de fantastische akoestiek ook cd-opnames worden gemaakt. Het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest repeteert in de NedPhO-Koepel voor de concerten in Het Concertgebouw, Muziekgebouw aan ’t IJ, de Philharmonie Haarlem en TAQA Theater de Vest in Alkmaar en voor alle operaproducties met De Nationale Opera.

NedPhO-Koepel, Batjanstraat 3