Home Overzicht Camera’s in Dapperbuurt moeten drugsoverlast helpen bestrijden

Camera’s in Dapperbuurt moeten drugsoverlast helpen bestrijden

0

Camera’s op verschillende plekken in de Dapperbuurt moeten helpen om de overlast van drugscriminaliteit tegen te gaan. Er komen camera’s op de Dappermarkt, rond het Muiderpoortstation en in de Roomtuintjes. De politie slaagt er tot nu toe niet in de straathandel in verdovende middelen beheersbaar te laten worden. Dit komt vooral door de omstandigheden die een druk bezochte dagmarkt met zich meebrengen: de hoge concentratie van bezoekers en de marktkramen die het zicht ontnemen.

Naast reguliere bezoekers van de markt en winkels komen in de omgeving van de Eerste van Swindenstraat, Dapperstraat en Dapperplein ook verschillende groepen samen om elkaar te ontmoeten. Het vermoeden bestaat dat vanuit deze groepen signalen worden doorgegeven aan de dealers over de aanwezigheid van politie in het gebied. Tussen die criminelen bevindt zich ook jeugd uit de Top 600 die bestaat uit mensen die de afgelopen jaren zware criminaliteit hebben gepleegd. In combinatie met de in deze buurt wonende drugsverslaafden schept dit voor de dealers een zeer gunstig klimaat. Daarnaast hebben dealers ook een aanzuigende werking op drugsverslaafden afkomstig van buiten de Dapperbuurt.

Veel gedeald rond Muiderpoortstation
Het Muiderpoortstation vormt een knooppunt voor forenzen, dat maakt deze locatie eveneens een ideaal trefpunt voor dealers en gebruikers. Potentiële slachtoffers van straatroof lijken hier te worden uitgekozen om vervolgens in de aangrenzende omgeving beroofd te worden. Jeugdgroepen houden zich op bij de nabijgelegen rotonde op het Oosterspoorplein. Rondom het Muiderpoortstation wordt veel gedeald, fietsen gestolen en weer doorverkocht en het station fungeert als vluchtroute na het plegen van een strafbaar feit.

Dumpplaats voor tassen
Maar ook de Roomtuintjes is een plek waar veel overlast is. Het is een wooncomplex met een omsloten binnenterrein, waar het zicht op het openbare binnenterrein beperkt is. Daardoor is het een locatie waar veel jeugdoverlast is.  Het binnenterrein is ook een dumpplaats voor tassen afkomstig van diefstal en straatroof en is het ook voor dealers een ideale locatie om verdovende middelen te verhandelen.

Nog geen gewenst resultaat
Al eerder heeft de burgemeester het Oosterpark en het Muiderpoortstation aangewezen als algemeen overlastgebied. Personen die zich binnen dit gebied schuldig maken aan verstoring van de openbare orde, kunnen hiervoor een verwijderingsbevel opgelegd krijgen. Er zijn meerdere acties uitgevoerd gericht op o.a. straatroof, diefstal, heling, maandelijks vindt er een verkeerscontrole en grootschalige dynamische controle plaats in het gebied van het Muiderpoortstation. Dagelijks wordt gesurveilleerd door de politie. De aanpak van drugsoverlast en jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit heeft echter nog steeds niet het gewenste resultaat opgeleverd. Nu moeten camera’s helpen de overlast te bestrijden.