Home Overzicht Anna en Berra, een portret

Anna en Berra, een portret

0

An en Berk, spreek uit Burk, noemen ze elkaar, maar hun echte namen zijn respectievelijk Anna en Berra. Ze zijn tien jaar en zitten in groep zeven van de basisschool Olympus aan de Erich Salomonstraat. Berra is groter dan Anna, maar voor de rest hebben ze veel gemeen. Hoe kijken zij aan tegen zichzelf, hun vriendschap en hun school? Een portret.

Joyce Hes | Foto Arjen Poortman | IJopener

Als je op de website van Olympus OBS kijkt, kom je als introductie de volgende welkomstwoorden tegen: ‘Welkom op de website van openbare basisschool Olympus. Onze school staat in de nieuwe wijk IJburg. Op dit moment zitten honderdtachtig leerlingen verdeeld over acht groepen op onze school. Wij zijn een openbare basisschool en vormen daardoor een afspiegeling van de wijk: allochtoon of autochtoon, orthodox tot vrijzinnig, laag of hoog opgeleid; iedereen is bij ons welkom en wordt gewaardeerd om wat hij of zij meeneemt.’ En verderop: ‘Wij zijn een basisschool waarvan niet ieder kind dezelfde kansen heeft, maar we streven ernaar om ieder kind een kans te geven zich optimaal te ontplooien.’

Saaie dingen cool maken
Dat klinkt goed, lijkt me en ik was natuurlijk ook benieuwd hoe leerlingen dat zelf ervaren. Ik sprak met docent Hanke af om een gesprek te hebben met Anna en Berra, twee meisjes uit haar klas van wie ze dacht dat ze dat wel leuk zouden vinden. Het gesprek zou over het thema vriendschap gaan, een thema dat tijdens de Kinderboekenweek van afgelopen oktober centraal stond. Tot mijn verbazing hadden Anna en Berra het interview al schriftelijk voorbereid! Ze waren zelf ook duidelijk tevreden met de al verrichte arbeid en staken onmiddellijk van wal. Wat er uitsprong bij de dingen die ze samen deden was: ‘We maken saaie dingen cool voor iedereen.’

Samenwerking en creativiteit
Berra wist meteen te vertellen dat ze een spellingles voor ouders hadden samengesteld. Ouders die op een ouderinformatie-avond kwamen welteverstaan. Nieuwe themawoorden voor de toets of spelletjes over taal, het lijken saaie onderwerpen, maar ook hiervan maken ze met elkaar en de klas iets leuks. De versieringen op school over het thema vriendschap werden ook door de vriendinnen genoemd.

Anna en Berra kennen elkaar al van de tweede groep en zijn al vijf jaar vriendinnen. Ze vonden elkaar meteen aardig en werkten al samen in de kleuterklas. Ze houden van buitenspelen, naschoolse activiteiten en op schooluitjes of verjaarsfeestjes vinden ze elkaar.

Wat vinden ze leuk aan elkaar?
Anna zegt van Berra dat ze haar gek en grappig vindt maar omgekeerd is dat ook zo. Toch verhindert hen dat niet om serieus samen te werken en ze doen dat dus al van jongs af aan. Bijzonder is dat ze bijna nooit ruzie hebben. Gebeurt dat toch dan hebben ze het de volgende dag weer goed. Fijn is dat de meisjes niet jaloers zijn op de vriendschappen die ze ook met andere kinderen hebben.

Sporten als highlight
Anna heeft een oudere broer met wie ze veel optrekt en twee zussen die net de middelbare school hebben afgerond. Ze zijn van de binnenstad naar IJburg verhuisd indertijd en zo kwam ze, evenals haar ene zus en haar broer, op Olympus terecht. Ze woont vlakbij de school en houdt erg van sporten als zwemmen (ze heeft survival 1 en 2 gehaald), gym, turnen, voetballen en daarnaast doet ze aan scouting en knutselt ze in de buitenschoolse opvang. Wat ze leuk vindt aan de school is dat deze zoveel aandacht aan sporten besteedt. Ook Berra die nog een oudere zus heeft, vindt dat heel belangrijk, ze houdt erg van voetballen en ook basketballen, gym vindt ze leuk en ze wijzen allebei op de voetbalkooi naast de school. Die blijkt een belangrijke functie te hebben. Volgens de meisjes is het enthousiasme er groot en komen er dankzij goed toezicht nooit echt problemen voor.

Wat ze beide ook heel goed vinden aan de school is de juffen en meester(s). Die leggen volgens hen heel goed uit. Anna voegt eraan toe dat er wat haar betreft nog best een meester bij zou mogen. Gelukkig maar. Toch nog één kritisch geluid!