Home Overzicht Natuur, groen, ruig, stil en ruimtelijk: Flevopark

Natuur, groen, ruig, stil en ruimtelijk: Flevopark

0

Het Flevopark bestaat dit jaar officieel 85 jaar. In het weekend van 17 en 18 september gaat dat op gepaste wijze gevierd worden. De Vrienden van het Flevopark nemen daarbij het voortouw.

Door Arie van Tol | Beeld Goos van der Sijde

Op het terras van Badhuis Javaplein heb ik afgesproken met Rens van der Linden en Goos van der Sijde, bestuursleden van Vereniging Vrienden van het Flevopark. Rens is nog tamelijk nieuw in het enthousiaste team van (natuurlijk) vrijwilligers en is onder andere speciaal belast met de voorbereidingen van het feest. Goos was al ver voor ‘de Vrienden’ werd opgericht betrokken bij het wel en wee van het Flevopark. Hij vertegenwoordigt de vereniging bij de diverse overleggen.

‘Ik was gisteren bij een gemeentelijke commissievergadering op het stadhuis waar het evenementenbeleid van Amsterdam op de agenda stond. Veel insprekers van organisatoren van festivals, en insprekers namens het Parkenoverleg waarin alle grote Amsterdamse parken zijn vertegenwoordigd,’ vertelt Goos. De dreiging van (meer) grote evenementen heeft ook in het geval van het Flevopark geleid tot de oprichting van een vereniging: Vrienden van het Flevopark. Het motto luidt: voor een natuurlijk Flevopark met kleinschalige activiteiten. ‘Dat dit jaar Appelsap voor de tweede keer in ons park wordt gehouden vinden we verschrikkelijk. Het legt een groot beslag op het natuurlijke Flevopark en het gaat in tegen de oorspronkelijke afspraak dat het maar één keer zou plaatsvinden, in verband met de renovatie van het Oosterpark.’

Er is overleg met andere parken, er is overleg met bestuurders en ambtenaren, over beleid, maar ook over het beheer. ‘En enkele weken geleden hadden we ook voor het eerst een soort netwerkbijeenkomst: alle betrokkenen bij het Flevopark en omgeving kwamen bij elkaar. Dat moet een meer gestructureerd karakter krijgen. Jeugdland was vertegenwoordigd, ’t Nieuwe Diep (horeca), stichting Het Park (van de paar bewoonde huisjes in het park), Oost-Indisch Groen (van één van de twee moestuinen) en ambtenaren (van sport, van de buurt). De meeste daarvan doen ook mee aan het feest in september.’

Rens neemt het stokje over: ‘We willen met het feest vooral de waarden van het park promoten.  Meer mensen betrekken bij de instandhouding ervan. Natuur en cultuur willen we versterken en daarom staan die ook centraal op het feest.’ Het wordt me duidelijk dat aan het kleinschalige karakter ook bij het weekend in september wordt vastgehouden. Geen groot podium, maar een klein podium en een overzichtelijke tent van waaruit meerdere recreatieve en educatieve activiteiten georganiseerd zullen gaan worden.

‘In ieder geval zullen er natuurexcursies zijn, gezamenlijk te verzorgen met stadsecologen en natuurverenigingen. Er komen demonstraties van natuurverschijnselen in het park, nachtvlinders staan op het programma, en tentoonstellingen, waaronder een historische expositie van Stichting het Park. Nog veel meer activiteiten gaan er komen, natuurlijk ook veel voor kinderen. Optredens zullen akoestisch zijn, niet versterkt. We denken verder aan een debat, aan een informatiemarkt, aan een picknick. Het programma is nog volop in ontwikkeling, we hebben nog even.’ ‘Voor bewoners(groepen) die iets willen gaan doen op 17 of 18 september hebben we een speciaal mailadres aangemaakt [email protected],’ vult Rens aan.

De historie van het park komt ter sprake. Of het park altijd de omvang heeft gehad die het nu heeft. ‘Het zwembad is in de jaren ’60 aangelegd. Daarvoor was dat terrein ook deel van het park. Overigens is er nu een erg actieve vereniging die zich samen met de Vrienden van het Flevobad hard maken voor behoud van het Flevobad. Wij hopen dat die ook een rol zullen spelen bij de organisatie van het feest.’

De dreiging van evenementen is er, maar het Flevopark is nooit in zijn bestaan bedreigd. ‘Woningbouw, uitbreiding van de stad, is nooit aan de orde geweest vanwege de Joodse begraafplaats die min of meer tussen het park en de Insulindeweg in ligt. Overigens zijn er ook met de Stichting Eerherstel Joodse Begraafplaats Zeeburg goeie contacten en zullen zij ook betrokken worden bij de feestelijkheden.’

Populair is sinds jaar en dag de speeltuin in het Flevopark. Daarvan zegt Goos dat in het najaar speeltoestellen vervangen en dat de speeltuin vernieuwd gaat worden. Uit alles wat Rens en Goos zeggen is af te leiden dat hun enthousiasme voor het park groot is: ‘De flora en fauna van het Flevopark zijn werkelijk uniek voor de stad. Wij willen dat bij het 100-jarig bestaan niet anders is, of zelfs beter. En dat nog meer mensen, jong en oud, daarvan kunnen genieten.’

www.flevopark.nl | [email protected]

.