Home Levensvisie Avraham is Abraham is Ibrahim

Avraham is Abraham is Ibrahim

0

Joden, christenen, moslims en agnosten zetten ruim tien jaar geleden het breed religieus overleg (BIO) op. Ze wilden het onbegrip voor elkaar in onze samenleving verminderen. Op 9 juli organiseren zij een gezamenlijke viering in de Hofkerk aan het Linnaeushof.

Door Mirjam Ringer | Beeld Anastasiya Valiulina

Levens-
beschouwingen
in Oost

Alle afleveringen

Rondom Hemelvaartsdag organiseerde het breed interreligieus overleg al enkele jaren de Abrahamsdialogen. Abraham staat voor de gemeenschappelijke voorouder van drie religies: het jodendom, het christendom en de islam, in volgorde van het ontstaan van deze religies die allen het geloof uitdragen in een enkele god.

Inmiddels zijn er in Oost solidariteitsbijeenkomsten geweest, gezamenlijke wandelingen langs plaatsen die betekenisvol zijn, en een interreligieuze viering. Op 21 oktober 2016 gingen rabbijn Menno ten Brink, imam Marzouk Aulad Abdellah en ambassadeur voor verdraagzaamheid Marten Bos met elkaar in gesprek over discriminatie en hoe we ons daartegenover verhouden.

Veel organisaties zijn bezig om de onderlinge verstandhouding tussen burgers te verbeteren, maar toch  zijn er mensen die zich onveilig voelen als ze geconfronteerd worden met andersdenkenden en anderslevenden. Afgevaardigden van allerlei gemeenschappen komen regelmatig samen om te overleggen, pijnpunten te registreren en activiteiten te bedenken en voor te bereiden om meer mensen te betrekken bij dialoogbijeenkomsten.

Dialoog, dat helpt toch niet?
Het samenwerkingsverband tussen verschillende levensbeschouwelijke organisaties in Amsterdam Oost bouwt niet alleen aan een goede verstandhouding tussen de geloofsgemeenschappen in Oost. Ook de discriminatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders is een punt van aandacht van het breed interreligieus overleg. Zo maakt het BIO zich sterk voor de diversiteit. Mensen staan soms sceptisch tegenover al deze initiatieven. Niemand kan met zekerheid zeggen of deze initiatieven helpen om de geweldsspiraal die soms lijkt te ontstaan, te doorbreken.

Maar wat is het alternatief? Vaak zie je op bijeenkomsten dezelfde mensen, het is preken voor eigen parochie, je praat met de mensen die toch al overtuigd zijn. Dit mag zo zijn, maar daarom zal het BIO niet stoppen met activiteiten te ontwikkelen. In het kader van 500 jaar Martelaren van Gorcum besloot pastor Coen van Loon om een interreligieuze viering op te zetten in de Hofkerk. Van Loon: ‘Ik wilde er geen katholiek feestje van maken, maar ik wilde iets doen waarin ik de samenleving kan meenemen’. Dus zocht hij naar een mogelijkheid om vooral ook jonge mensen erbij te betrekken.

Geen discussie, wel luisteren
Pastor Van Loon nam contact op met NewConnective, een organisatie voor de studenten op de Vrije Universiteit, die activiteiten organiseert voor persoonlijke, levensbeschouwelijke en culturele ontwikkeling. Zij hebben coaches die studenten door middel van een gesprek kunnen helpen als ze problemen hebben. Maar ook activiteiten die studenten aan het denken zetten. Zo organiseren zij jongerenreizen naar Auschwitz. Nadenken over wat vrijheid en democratie betekenen na de ervaring met Auschwitz is dan de opgave voor de studenten die daaraan meedoen. NewConnective nam de handschoen op.

Onder leiding van onderzoekster Nora Asrami zijn er nu besprekingen om zowel de inhoud van de viering op 9 juli te bepalen als de praktische uitvoering vorm te geven. Zo zoeken Inhoudelijk de levensbeschouwelijke instellingen in Oost en daarbuiten naar een taal van weerbaarheid. Daarmee wordt bedoeld, weerbaarheid in tijden van polarisatie. En daar hoort ook stilte bij. Want een echte dialoog is  anders dan een discussie waarin we de ander willen aftroeven met argumenten. Het is een gelegenheid om echt te luisteren naar een ander.

Iedereen is welkom op 9 juli in de Hofkerk. Inloop vanaf 16.30 uur, viering vanaf 17.00 uur, gezamenlijke maaltijd om 18.00 uur, dialoog tot 20.00 uur. Opgeven voor de maaltijd via [email protected]l.

Vorig artikelAls dat jasje te krap is
Volgend artikelVijf aanhoudingen na voorbereiden plofkraak IJburglaan