Home IJburg Basischool Zuiderzee wil Integraal Kindcentrum starten

Basischool Zuiderzee wil Integraal Kindcentrum starten

0

Basischool Zuiderzee op IJburg wil een Integraal Kindcentrum (IKC) starten. De school is in gesprek met Partou en de gemeente over de mogelijkheden tot het vormen van een IKC. Dat betekent één voorziening voor onderwijs en opvang voor alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

Op dit moment werkt Zuiderzee al samen met de voorschool van Partou, waarbij de pedagogische visie en de werkwijze hetzelfde zijn. Ook is er volgens de school overleg met de Buitenschoolse Opvang (BSO). In een IKC gaat deze samenwerking nog wat verder: éen pedagogische visie en een doorgaande lijn in de organisatie en werkwijze. Partou start dan op de Brigantijnkade ook een dagverblijf voor 0 tot en met 2 jarigen. Hoe de samenwerking binnen het IKC er precies uit gaat zien, ligt nu nog niet vast. Daar worden te zijner tijd ook de ouders en leerkrachten bij betrokken. De Medezeggenschapsraad (MR) heeft al positief gereageerd op het idee.

De school is in gesprek met de gemeente. Of IKC de Zuiderzee er komt, hangt af van de ontwikkeling van kavel 127 j (het huidige schoolplein). De gemeente staat welwillend tegenover de plannen. De verwachting is dat de gemeente in de zomer van 2019 een besluit neemt over de inrichting van het kavel.