Home IJburg Bereikbaarheid Strandeiland IJburg grote uitdaging voor gemeente

Bereikbaarheid Strandeiland IJburg grote uitdaging voor gemeente

0

Eind augustus vorig jaar is er begonnen met het opspuiten van zand in het IJmeer voor de aanleg van het Strandeiland. Op de 150 hectare gewonnen land worden uiteindelijk 8.000 nieuwe woningen gebouwd die onderdak gaan bieden aan zo’n 20.000 bewoners. Het bereikbaar maken van deze wijk vormt een grote uitdaging. Amsterdam overweegt daarom de aanleg van één of meerdere mobiliteitshubs.

 Eelco Hiemstra

Het Strandeiland wordt het vijfde en grootste eiland van IJburg. Op dit moment telt IJburg met Steigereiland, Haveneiland en de Rieteilanden, drie bewoonde eilanden. Op het vierde, Centrumeiland, is men inmiddels begonnen met bouwen. De bouw van de eerste woningen op Strandeiland laat tot 2022 op zich wachten, het opgespoten zand moet eerst ‘zetten’ voordat het geschikt is voor bebouwing. Na Strandeiland wordt nog een zesde eiland aangelegd, maar dit eiland wordt een natuurgebied en blijft daarom onbebouwd.

Autogebruik minimaliseren
Amsterdam streeft ernaar om Strandeiland emissievrij en energie leverend te ontwikkelen. De gemeente kiest er daarom voor om vol in te zetten op emissievrije mobiliteit. Fietsen, elektrisch openbaar vervoer en emissievrije auto’s krijgen de prioriteit. Het is de bedoeling om zo de hoeveelheid autoverkeer te minimaliseren.

Om de nieuwe wijk bereikbaar te maken en de toename van doorgaand verkeer op Haveneiland te beperken, investeert Amsterdam fors in een openbaar vervoersplan. Dit plan voorziet onder meer in de verlenging van het traject van tram 26, die nu al naar IJburg rijdt.

.

Mobiliteitshub
Daarnaast wil de gemeente op Strandeiland een mobiliteitshub aanleggen, een plek waar verschillende vormen van vervoer samenkomen. Deze hub moet gaan functioneren als schakel in de verbinding tussen Strandeiland en de rest van de stad en het land.

De ontwikkeling van mobiliteitshubs staat echter nog in de kinderschoenen. De gemeente zit daarom nog met vele vragen. Welke vormen van transport moeten in de hub met elkaar worden verbonden? Hoe moeten deze aansluiten op bestaande en nieuw aan te leggen verbindingen? Is het gebruik ervan voor iedereen vanzelfsprekend? Hoe ver is men bereid te lopen om de hub te bereiken?

Verdiepingsstudie
Om antwoord te krijgen op deze en nog vele andere vragen, heeft de gemeente de hulp ingeroepen van een drie adviseurs. Advies- en ingenieurs Arcadis, accountants- en advieskantoor Deloitte en stedebouwkundig bureau PosadMaxwan voeren samen een analyse uit en leveren naar verwachting nog deze maand hun rapport op. Deze verdiepingsstudie wordt door de gemeente gebruikt om haar plannen verder vorm te geven.

Volgens Arnoud Neidig, directeur infrastructuur, strategie en beleid van Arcadis, is het project van grote waarde. Omdat er vanaf het allereerste begin van de ontwikkeling van Strandeiland wordt gekeken naar mobiliteitsoplossingen, kan er worden ingespeeld op toekomstige behoeften van mensen en opkomende technologie en trends op het gebied van mobiliteit. Hij denkt dat het project kan dienen als inspiratie voor vele andere toekomstige ontwikkelgebieden in binnen- en buitenland.