Home Oostelijk Havengebied Besluitvorming Javabrug vertraagd. Mogelijk toch andere oplossing

Besluitvorming Javabrug vertraagd. Mogelijk toch andere oplossing

0

Op dit moment ligt er nog steeds geen voorstel voor een fiets- en voetgangersverbinding over het IJ tussen Oost en Noord die aan de eisen van zowel het rijk als de gemeente voldoet. De gesprekken van de gemeente over de Javabrug met Rijkswaterstaat en andere nautische partijen kosten meer tijd. Of die brug er zal komen is maar de vraag.

Een adviescommissie met kennis op het gebied van verkeer, stedenbouw, civiele techniek, haveneconomie en scheepvaart gaat nu ook andere oplossingen dan een brugverbinding onderzoeken. Het streven is het advies de eerste helft van 2019 gereed te hebben. De gemeente wilde nog voor de jaarwisseling een voorkeursbesluit nemen over de te bouwen variant van een brug. Dat is dus niet gelukt.

Dat de adviescommissie ook andere mogelijkheden dan een brug in het onderzoek meeneemt is opmerkelijk. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat hebben zorgen over de nautische veiligheid in relatie tot de inpassing van wachtplaatsen voor schepen en het kruisend nautisch verkeer. Op dit moment ligt er dus nog geen voorstel voor een verbinding die zowel aan de eisen van de gemeente als van het ministerie voldoet. De verwachting is dat enkele maanden nodig zijn om te komen tot een advies voor de gemeente en het Rijk.

In het definitieve voorkeursbesluit Sprong over het IJ heeft de gemeente in juli gekozen voor een Javabrug in plaats van een tunnel. De gemeente heeft vervolgens zes ontwerpen voor een brug gemaakt en aan het ministerie advies gevraagd op de resultaten. Daarom is besloten om gezamenlijk eerst nog eens breder te kijken naar de door Rijk en regio voorziene ontwikkelingen en opgaven voor het Noordzeekanaalgebied en de ontwikkeling van de stad rondom het IJ. Eerder gaf het ministerie aan voorstander te zijn van een tunnel in plaats van een brug.

De Javabrug over het IJ verbindt de Kop van Java-eiland met het Hamerkwartier in Noord. Aan beide zijden van de brug voor (brom)fietsers én voetgangers zou een beweegbaar deel de doorvaart van het scheepvaartverkeer mogelijk moeten maken.