Home Overzicht Bestaat er wel een a-politieke stadsdeeldemocratie

Bestaat er wel een a-politieke stadsdeeldemocratie

0

Het einde van de bestuurscommissies, dus ook die van Oost, is alweer in zicht. Uit de bestuurlijke koker komt een plan dat de burger weer minder serieus lijkt te nemen. Of is dit wat de burger wil? De term ‘politiek’ is verre van populair, het nastreven van (zo veel mogelijk) ‘democratie’ daarentegen is ondubbelzinnig goed. Het is daarom niet vreemd dat het Amsterdamse college onder aanvoering van wethouder Choho een plan heeft gepresenteerd dat zorgt voor minder politiek en meer democratie.

Door Arie van Tol

In grote lijnen behelst het plan het na vier jaar weer afschaffen van de bestuurscommissies in de stadsdelen. Na de lokale verkiezingen van 2018 na de lokale verkiezingen benoemt het college drie stadsdeelbestuurders per stadsdeel. Dan wordt ook in elk stadsdeel een adviesraad ingesteld met gekozen, maar niet per se aan politieke partijen gelieerde, vertegenwoordigers. In de adviesraad zitten in de dan ‘de ogen en oren van de buurt’. Momenteel hebben de bestuurscommissieleden nog dat stempel. Van enige politieke beleidskeuze of controle op beleid zal dan ook formeel geen sprake meer zijn.

Zo vertaalt ook de bestuurderselite in Amsterdam de onvrede van de burger over de politiek in een wens van die burger zich niet meer te hoeven bemoeien met beleid. Die burger zou het geen punt vinden verder van de politiek te staan. Deze paradoxale en opportunistische conclusie wordt breed gedeeld in de Amsterdamse politiek. Want of oppositiepartijen in de gemeenteraad zich anders dan coalitiepartijen D66, VVD en SP hard zullen maken voor behoud of eigenlijk terugkeer van enige stadsdeelpolitiek mag zeer worden betwijfeld.

Afijn, minder politiek is een feit. Maar waar halen dit college en wethouder Choho het idee vandaan dat er met dit plan meer democratie zal komen. Is het kiezen van burgers die vier jaar lang adviezen mogen geven die ongestraft genegeerd mogen worden door bestuurders een (nieuwe) vorm van democratie?

En bestaat er wel a-politieke democratie? Ik probeer de komende tijd uit te zoeken welke standpunten daar in Oost over bestaan.