Home Overzicht Bestemmingsplan voor uitbreiding camping Zeeburg aangepast

Bestemmingsplan voor uitbreiding camping Zeeburg aangepast

0

De strijd om het wel of niet uitbreiden van camping Zeeburg aan de Diemerzeedijk is een nieuwe fase ingegaan. Na bezwaar tegen het bestemmingsplan van de zes woonbootbewoners bepaalde de Raad van State in september vorig jaar dat het bestemmingsplan uit 2015 moest worden aangepast. Dat is gebeurd en het aangepaste plan ligt nu ter inzage.

De woonbooteigenaren voeren een jarenlange strijd tegen de uitbreiding van de camping in het water van het IJmeer. Zij vrezen voor de gevolgen van de uitbreiding voor de flora en fauna in het gebied en hun eigen woongenot. In hun bezwaar voerden de bewoners deze argumenten aan, maar zij wezen ook op administratieve fouten in het bestemmingsplan. Die zijn nu ‘gerepareerd’. In de juridische strijd wonnen de woonbootbewoners eerder een zaak tegen een gedwongen verplaatsing naar IJburg.

Het bestemmingsplan moet de uitbreiding van camping Zeeburg mogelijk maken. Op een kampeereiland komen maximaal tweehonderd kampeerplaatsen en op een aanplemping is er plaats voor maximaal 23 camperplaatsen. Op het kampeereiland zijn geen voertuigen toegestaan, met uitzondering van hulp- en nooddiensten. De parkeervoorzieningen worden gerealiseerd op de bestaande camping, waarbij de parkeervoorzieningen van zowel de bestaande camping als van de uitbreiding bij elkaar gevoegd worden. Hierdoor moet de camping een autovrij karakter krijgen, dat past bij de natuurlijk omgeving. Bij de uitbreiding van de camping is ook voorzien in een brede natuurvriendelijke oever.