Home Overzicht Beter een goede buur…

Beter een goede buur…

0

Eind november is het dan zover, woonprojecten Stek Oost en Spark Village in de Watergraafsmeer openen de deuren voor hun nieuwe bewoners: een mix van 250 jongeren en jonge statushouders, ofwel vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Een vergelijkbaar woonproject deed zich al eerder voor met Startblok Riekerhaven, dat in juli 2016 van start ging in Amsterdam Nieuw-West.

Tekst Gabriëlle Francke | Foto Dineke Rizzoli | Dwars

Net als Startblok Riekerhaven bouwen Stek Oost en Spark Village aan een community waarbij alle bewoners betrokken worden. Iedere bewoner wordt gekoppeld aan zijn of haar buurman met de bedoeling elkaar een handje te helpen. Daarnaast wordt er van de bewoners gevraagd zich in te zetten voor de communitybuilding.

Er zijn verschillende manieren van communitybuilding mogelijk, zoals het oprichten van een sportclubje, het organiseren van taallessen voor de nieuwe Amsterdammers of samen koken in de gemeenschappelijke keuken. Met de woonprojecten hopen Stek Oost en Spark Village bij te dragen aan een snelle inburgering van de nieuwe
Amsterdammers en te voorkomen dat zij buiten de Nederlandse samenleving komen te staan. Hun nieuwe leven begint immers bij het hebben van een woning en vanaf dat moment begint de inburgering echt.

Vertrouwelijk
Ook de welzijnsorganisatie Dynamo draagt een steentje bij om de nieuwe Amsterdammers vooruit te helpen. Dit doen zij op verschillende manieren. Dynamo coördineert activiteiten en brengt de bewoners in contact met buurtbewoners en sportverenigingen. Ook sociale werkers zullen rondlopen op locatie. Zo is er een spreekuur voor financiële en administratieve vragen en kunnen de bewoners zelfs op hulp rekenen bij persoonlijke problematiek, door een vertrouwelijk gesprek met een van de sociaal werkers. Alle middelen worden ingezet om men een goede basis te bieden.

Mariska van der Linden vertelt over het project.

Om dit nog eens toe te lichten was er op donderdag 15 november in Post Oost een drukbezochte informatiemiddag over de woonprojecten. Onder begeleiding van Mariska van der Linden, coördinator statushouders bij Dynamo, werden geïnteresseerden voorzien van de nodige informatie over de woonprojecten en over de rol van welzijnsorganisaties, zoals Dynamo zelf.

Cultuurverschillen
De middag werd nog interessanter tijdens de vertoning van de korte documentaire ‘The Boys Next Door’. In de soms grappige en soms ontroerende documentaire volgen we filmmaker Bobbie Fay Brandsen, zelf een van de eerste bewoners van Startblok Riekerhaven en een aantal van haar nieuwe buren. De film maakt duidelijk hoe de bewoners ondanks alle cultuurverschillen en taalbarrières over het algemeen in harmonie met elkaar leven. Na afloop was er de mogelijkheid om vragen te stellen aan Bobbie en een van de andere hoofdpersonages, Motee uit Syrië. Een optimistische jongen die in opvallend goed Nederlands vertelde over zijn ervaringen in Nederland en in Amsterdam.

Al met al is er genoeg reden om te geloven dat de projecten iets moois te bieden hebben aan zowel jonge als nieuwe Amsterdammers.

Check  Stek Oost | Spark Village