Home Overzicht Bewoner en politiek kunnen niet door één deur, vindt het buurtparlement

Bewoner en politiek kunnen niet door één deur, vindt het buurtparlement

0

Het buurtparlement ‘Op de Stip’ is voor de derde keer bij elkaar geweest. Deze editie was weer een intiem stadsgesprek bij de muziekkoepel in het Oosterpark. Aan het begin van de samenkomst draagt iedere ‘buurtparlementariër’ een agendapunt aan. Over de drie punten met de meeste stemmen werd uitvoerig gesproken. Dat waren’De link tussen burgers en de (lokale) politiek’ die de meeste stemmen opleverde. Ook ‘Oost is te populair en daarom te duur’ en ‘Veiligheid in en om het Oosterpark, drugsdealers en hangjongeren’ werden op de agenda gezet.

Op de Stip trapte af met ‘de link tussen politiek en burger’, erg toepasselijk omdat Op de Stip die wil verbeteren! Het punt was ingebracht door een lokaal politica. Zij gaf aan dat de lokale politiek en de buurtbevolking in haar ervaring het moeilijk vinden elkaar te benaderen en samen te werken, maar dat ze het allebei wel willen en het op hun manier proberen. Een buurtparlementariër voegde daaraan toe dat het te veel ’twee verschillende werelden zijn’ en in beide werelden een ‘andere taal’ wordt gesproken. Het is daardoor voor politici erg lastig om te achterhalen wat er nou werkelijk speelt in de buurt.

Niet alleen in verkiezingstijd
Een andere buurtparlementariër gaf als oplossing dat ze niet alleen in verkiezingstijd met de mensen moeten praten maar tijdens het hele jaar, omdat ‘wij de oplossingen hebben want het speelt bij ons’. De anderen waren het er mee eens. De lokale politica zei dat ze het heerlijk vond als ze mailtjes kreeg van mensen die zeggen, ‘nou, ik heb op jou gestemd, en hier en hier zit ik mee’, maar dat gebeurt te weinig. Een meneer voegde hier aan toe dat als er echt dingen moeten gebeuren bijvoorbeeld in de straat, dat politieke hokjes dan verdwijnen en alle ouders zeggen ‘Ja, die auto’s moeten weg en er moet een speeltuintje komen’, maar daar is dan geen geld voor.

Niet gevoelig voor nieuwe ideeën
Een buurtparlementariër gaf aan dat het politieke systeem niet gevoelig is voor nieuwe ideeën of kritiek en daardoor niet makkelijk in beweging komt. Hoe kun je als gewone burger nou iets in gang zetten? Hoe zorg je er voor dat jouw voorstel niet strand in een van de lagen van het complexe ambtenarenapparaat? Interessante en belangrijke vragen waar we nog even over hebben doorgepraat.

Oost te populair
Daarna kwam het tweede punt op tafel: de betaalbaarheid van Amsterdam-Oost. ‘Amsterdam is gewoon te populair’, werd er gezegd. Tegenwoordig wil iedereen wel in Amsterdam wonen en daardoor zijn de huurprijzen op de particuliere markt voor de meeste mensen simpelweg niet meer te betalen. Gezinnen trekken de stad uit, kleuterscholen hebben veel minder aanmeldingen en rijke koppels en expats maken de stad homogeen. De vraag is: wie kan het nu nog betalen om in Oost een huis te huren?

Wie verantwoordelijk
Wie heeft hiervoor eigenlijk de verantwoordelijkheid? De woningcorporaties, zegt een buurtparlementariër, maar het probleem is dat als je als huishouden gezamenlijk boven de 38.000 euro per jaar verdient, je geen aanspraak meer kan maken op sociale huur, en daar zit je al heel snel aan met twee kleine baantjes. Dus degene die er net boven zitten hebben een groot probleem. Een ander buurtparlementariër vult aan dat je problemen niet de wereld uit zijn als je erin zit omdat je dan nog steeds tegen 750 euro huur per maand en een wachttijd van tien jaar aankijkt. De gemeente, wordt gezegd, werkt wel aan de voorraad middensegment huur (net boven de sociale huur), omdat mensen ook in de sociale huur blijven zitten omdat de markt daar net boven te duur is.

Saamhorigheid
Een mevrouw koppelt de huurprijzen aan een breder thema: saamhorigheid. Mensen die zoveel huur bij elkaar moeten krijgen hebben vaak weinig tijd naast werk, wat tot gevolg heeft dat ze minder aanspreekbaar zijn, minder energie en tijd hebben om eens met de buren te praten etc. Een buurtparlementariër haakt hierop in en vertelt over een experiment in Amsterdam waarbij het inkomen van mensen gelijk blijft, maar de werkuren per dag terug worden gebracht naar zes, dat is een begin.

Uit woning gezet
Vervolgens vertelt een mevrouw een persoonlijk verhaal over dat ze haar huurhuis is uitgezet en dat ‘ze’ het gewoon hebben verkocht. Dat mag niet gebeuren, vindt het parlement, en praat over huurbescherming en Woonsteunpunten die voor dit soort gevallen bedoeld zijn. Als laatste wordt door een actieve parlementariër geopperd dat er veel pandjes worden opgekocht om via AirBnB te verhuren, huizen waar Amsterdammers dus niet meer kunnen wonen. Genoeg te doen dus op het gebied van wonen!

Veiligheid Oosterpark
ot slot ging het gesprek over veiligheid in en rondom het Oosterpark. Een buurtparlementariër introduceert het onderwerp: hij heeft al vaak meegemaakt dat hij of anderen benaderd en bedreigd worden door hangjongeren of dealers of dat gebruikers die in het park zitten je fiets meenemen als je even de andere kant op kijkt. Dit creëert een onveilige sfeer en er is te weinig politie, voegt hij eraan toe. Hier wordt wel al behoorlijk wat actie op gevoerd, wist een lokale politicus het buurtparlement te vertellen. De groep overlastgevenden in het Oosterpark is in de afgelopen jaren in kaart gebracht en zijn er persoonlijke afkicktrajecten gestart. Een andere buurtparlementariër zegt dat de resultaten zijn onderzocht en dat het echt werkt bij deze groep mensen.

Hangjongeren
Een andere meneer zegt dat er toch dealers en gebruikers samenkomen in het Oosterpark, het gebeurt niet in het Flevopark. Ook, zegt een parlementariër, komt het voor dat hangjongeren bij de Linaeusstraat geluidsoverlast veroorzaken. Is dat niet een eigen verantwoordelijkheid om daar iets van te zeggen? Nee, want dan wordt ik bedreigd, is het antwoord. Hij heeft het gevoel dat er te weinig politie op straat en in het park is.

De volgende Op de Stip is op zondag 20 augustus in het Oosterpark.

Op de Stip is een maandelijkse buurtvergadering waar buurtgenoten kunnen vertellen over of luisteren naar elkaars ervaringen, zorgen of ideeën. Omdat we elkaar in deze digitale tijden niet meer zo vaak spreken.. En we samen meer kunnen dan we soms denken.

Vorig artikelMarineterrein wordt internationale werk- en kennisomgeving
Volgend artikelVeranderlijke sterren over de Henrietta Leavittbrug