Home Overzicht Bewoners tevreden: Steigers Surinamekade komen er niet

Bewoners tevreden: Steigers Surinamekade komen er niet

0

De bewoners van de Sumatrakade hebben overeenstemming bereikt met het Havenbedrijf over het afmeren van binnenvaartschepen aan de kade. De aanlegsteigers, waarvoor stadsdeel Oost al een vergunning had afgegeven komen er in iedere geval niet. Midden op het IJ komen er nu waarschijnlijk aanmeerplaatsen voor duwbakken. Maar ook andere mogelijkheden liggen nog open.

Het Havenbedrijf had haaks op die kade drie steigers gepland voor binnenvaartschepen van maximaal 135 meter. De bewoners vreesden dat hun hele uitzicht gevuld zou worden met vrachtschepen. Ook voorzagen ze geluidsoverlast en luchtverontreiniging. Bovendien vreesden ze dat er uiteindelijk schepen van 180 meter zouden aanleggen. Het bestemmingsplan staat dat niet in de weg.

Drukke informatieavond
Het onderhandelingsresultaat is aan de achterban gepresenteerd op een informatieavond in Loods 6. De opkomst was Рondanks het warme weer Рgoed, ruim 100 aanwezigen. De bewoners stelden kritische en informatieve vragen en ging akkoord met de resultaten. Daar is het actiecomité Stop Industrialisering Oostelijk Havengebied uitermate blij mee. De weg is nu vrij om een vaststellingsovereenkomst te sluiten.

Verdere stappen
De volgende stap is het opstellen van een concept Vaststellingsovereenkomst waarin alle aspecten van de afspraken helder en duidelijk zijn beschreven. Aan de exacte tekst wordt nu gewerkt, dit kan enige tijd in beslag nemen. Na goedkeuring door alle partijen zal deze overeenkomst getekend worden door de Gemeente Amsterdam, het Havenbedrijf en het actiecomité. Vervolgens kan er gestart worden met de verschillende bijbehorende acties, zoals onder meer het vormen van een Monitorcommissie door het actiecomité), de aanvraag voor een vergunning voor aanmeerpalen door het Havenbedrijf en later de wijziging van het bestemmingsplan door Stadsdeel Oost.