Home Overzicht Bewoners Veemarkt vragen actie voor een aanvaardbaar woon- en werkklimaat

Bewoners Veemarkt vragen actie voor een aanvaardbaar woon- en werkklimaat

0

Op het voormalige veemarktterrein wordt gewerkt en sinds 1910 gewoond. Dat heeft altijd een aanvaardbaar woon- en werkklimaat gegeven. De laatste vijf jaar is dat uit de hand gelopen, vinden bewoners in een deel van de Veemarkt. Stank, lawaai en verkeersoverlast maken het wonen er voor hen niet plezieriger op. Een aantal bewoners gaat op 19 december naar de bestuurscommissie. Zij willen dat er maatregelen worden genomen.

Het bestemmingsplan Veemarkt van juli 2013, waar de bewoners op geen enkele wijze bij betrokken zijn geweest, voorziet niet in de regulering en handhaving van de overlast van bedrijven. Op de Veemarkt is altijd sprake geweest van geurproductie door bedrijven. ‘s Middags en ‘s avonds van de Sparerib-lijn en de banketbakker en ‘s nachts van de bakker. Dit is voor de bewoners nooit storend geweest, omdat het twee geuren betrof die niet continu aanwezig waren.

Ernstige stankoverlast
De laatste jaren zijn veel panden verhuurd aan bedrijven die bakken en frituren. Deze bedrijven beginnen ‘s ochtends en gaan tot laat in de avond door. Waar eerst de perceptie van geur was, is inmiddels sprake van stank. Een indringende mengeling van kruidige en vettige geuren vult de hele dag de Veemark. Bovendien stinken containers met voedselresten van cateraars en ze trekken zomers ratten aan.

Voorzieningen helpen niet
Bewoners die de overlast ervaren hebben alle bedrijven die geur produceren gevraagd voorzieningen aan te brengen om de overlast weg te nemen. Ondanks deze voorzieningen, blijft er afhankelijk van het jaargetijde, sprake van ernstige stankoverlast. Ook de windrichting en sterkte van de wind is van invloed. Volgens de gemeente voldoen de bedrijven aan de gestelde eisen, maar doordat er veel bedrijven met dezelfde activiteiten naast elkaar zitten, is er sprake van een cumulatief effect van geluid en stank.

Geluidsoverlast
Veel bedrijven hebben inmiddels afvoerpijpen, condensators en airco’s geplaatst. Met een paar bedrijven is afgesproken om de apparaten die geluidsoverlast veroorzaken op tijden dat er geslapen wordt uit te schakelen. Dat doen ze niet allemaal. Daarnaast is er overlast van bedrijven die in de avond en nacht verbouwingswerkzaamheden uitvoeren, leveranciers die laden en lossen van ’s avonds tot in de vroege ochtend. Ook jongeren veroorzaken geluidsoverlast. Zij komen ‘s avonds en ‘s nachts naar de Veemarkt met hun auto’s en scooters en zetten dan hun stereo op 10 en schreeuwen daar bovenuit.

Verkeersoverlast
De Veemarkt is niet berekend op zwaar en veelvuldig vrachtverkeer. De bedrijven op de Veemarkt hebben veel toeleveranciers en afnemers. Dit heeft geleid tot een toename van zwaar vrachtverkeer en scooter-koeriers. Dat leidt tot klachten  over fijnstof op de vensterbanken, trillingen die scheuren in de woningen veroorzaken en verstoppingen door geparkeerde vrachtauto’s. Gevaarlijke situaties ontstaan voor voetgangers omdat er te hard wordt gereden en er geen trottoir is.

Leefbaar woon- en werkterrein
De betreffende bewoners zijn het zat en willen een leefbaar woon- en werkterrein voor alle betrokkenen en maatwerk om dit te regelen. Ook vragen ze om onderzoek naar de overlast. Dat is noodzakelijk omdat er geen rekening is gehouden met het feit dan er op de Veemarkt ook wordt gewoond.