Home Overzicht Bijeenkomst over politiek: Shit, het moet anders

Bijeenkomst over politiek: Shit, het moet anders

0

De opkomst was laag. Iets wat ik niet verwacht had maar had kunnen voorspellen: de insteek van de bijeenkomst was politiek. Vervreemding van de politiek en de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 en de lokale democratie en lokale verkiezingen maart 2018 wel te verstaan. Het vertrouwen in de politiek, zij die onze belangen behartigen, anno 2016 is wel weg: dit is zorgwekkend.

Door Annemarije Pronk

In de zaal zaten bekende gezichten van het buurtcentrum de Meevaart en belangstellenden met een Nederlandse en buitenlandse nationaliteit al kunnen deze laatsten niet stemmen in maart volgend jaar. Niet kunnen stemmen kan maar niet gaan stemmen net zo goed: ik vraag me zelf in alle eerlijkheid af wat ik aan moet met zo veel splinterpartijen in Den Haag. Ik weiger op de partij te stemmen die altijd op mijn steun kon rekenen. Gewoonweg vanwege hun positie tegenover een belangrijk politiek issue (TTIP). Tegelijkertijd wil ik niet met mijn stem Wilders in de kaart spelen.

Toegang tot politici lastiger
In 2018 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Tegen die tijd wordt de besluitvorming in het stelsel nog meer gecentraliseerd: bestuurscommissies worden vervangen door adviesraden. Hiermee wordt de toegang tot politici in eigen stad steeds lastiger gemaakt. Vroeger was een belletje met de wethouder of participatiemakelaar genoeg. Bij wie ligt het mandaat vragen we ons af: bij actieve burgers of actieve politici? Het één sloot tot dusver het ander niet uit: de Meevaart is een initiatief geweest dat politici met geld en dus macht gefaciliteerd hebben. Nu is de geest uit de fles en kun je actieve burgers niet dwars liggen legt iemand uit.

Ga jij stemmen in maart?

Op dinsdag 13 december vond de eerste bijeenkomst van ‘Politiek in de Wijk’ plaats in de Meevaart. Het was de aftrap van een reeks van bijeenkomsten die draait om de vraag wat je als buurtbewoner met politiek hebt. Wat zijn je wensen, grieven, idealen? Voor oost-online was Annemarije Pronk erbij.

Stemmen, op wie?
Twee mensen zijn lid van een partij. De één is een twintiger en is sinds kort lid geworden van een partij. De ander is in de 50 en al 30 jaar lid van één en dezelfde partij. Slechts 1,5 procent is lid van een politieke partij in Nederland. Deze mensen maken de dienst uit volgens de moderator. Het gemeengoed democratie is gegijzeld door politieke partijen. En alles wat je doet is politiek merkt iemand op: je staat er mee op en je gaat er mee naar bed. De meerderheid is erover eens te zullen stemmen zoals zij altijd hebben gedaan. Op wie is soms nog de vraag.

Geen onderhoud
Een vrouw merkt op dat Wilders met zijn anti-democratische organisatie gebruik maakt van het democratische proces. Hij komt niet met oplossingen. Zij weigert hem serieus te nemen en pessimistisch te zijn. Ze voelt de morele verplichting te gaan stemmen en daarbij goed na te denken aan wie zij haar stem kan geven. Dan komt een vrouw op leeftijd aan het woord. Zij noemt democratie een mooi systeem dat echter geen onderhoud heeft gehad. Haar buurman zegt dat het geld op is en mensen van de participatiesamenleving het zelf maar mogen uitzoeken. Politiek heeft geen aansluiting met de realiteit. Mensen zijn het zat. Politieke partijen kunnen beter meer samenwerken dan elkaar kapot maken in de verkiezingen.

Shit, het moet anders
Dan komt iemand aan het woord die vindt dat het geloof in een groei van werk en perspectieven en investeren in maatschappij weg is, terwijl het milieu verwoest raakt en de verschillen tussen rijk en arm, vrouw en man groter worden. Hij zegt: Shit, het moet anders! Hij onderstreept dat niet alleen gekeken moet worden naar wat verkeerd gaat maar ook wat goed gaat al is het maar op kleinschalig niveau. Je kunt lokaal een partijprogram opstellen.

Wat heb je aan politiek?
Dan zegt iemand dat hij een haat/liefde verhouding heeft met politiek: wat heb ik er aan? Je hebt geen invloed op de politiek. Het lijkt er op dat Wilders net zo veel speelruimte heeft als Trump had, hij is net een los geschoten projectiel. Politieke partijen gelooft hij niet maar Wilders wel: er is iets niet pluis. Hij denkt dat lokaal stemmen uitkomst biedt.
De moderator stipt de boosheid naar het establishment aan en de volksverheffing. Hij heeft geen zorgen over Wilders maar over de stad. In Amsterdam met 835.000 inwoners zijn partijen aan de macht die niet van hem zijn. Een van de organisatoren refereert aan het verleden waarin je links en rechts had. Nu is het diffuus. Hij voelt zich als een reddingsboei die 4/5 keer op dezelfde partij heeft gestemd. Hij spreekt de hoop uit dat lokaliteit enige kans naar nieuwe beweging heeft: niet marktdenken en besturen maar menselijke waardigheid voorop stellen.

De-humanisering
Dan is de vraag wat er moet gebeuren de komende bijeenkomst. De achterstalligheid van het onderhoud van de democratie brengt ons er toe als samenleving te bepalen waar je naar toe wilt. Democratie betekent immers dat het volk regeert: demos = volk, cratie=regeren/heersen. Een meerderheid zorgt voor de minderheid. Hitler was ooit democratisch aan de macht gekomen. Hoe zouden wij nu een democratisch stelsel kunnen hebben? Tegelijkertijd is er de-humanisering: mensen zijn productiemiddel of consument geworden. Er wordt gedacht in hokjes: hij is blank, zij zwart. Er zijn verschillen mer betrekking tot waarden.

De schouders eronder
In de Indische Buurt waar het multi-culti is, blijkt de opkomst bij landelijke verkiezingen niet meer dan 55 procent te zijn en bij lokale verkiezingen 45 procent. Normen en waarden definiëren in een verkiezingsprogram dat neergelegd kan worden naast een program van een politieke partij wordt de insteek. Niet politici laten reageren op wat zij willen, maar een statement maken wat het volk wil. De vorm van het geheel zou beklijfd kunnen worden door filmpjes te maken van hooguit tien minuten. Het werk verrichten we vooral om de (klein-)kinderen niet opgezadeld te laten raken met een erfenis die een mens onwaardig zou zijn. Mannen en vrouwen van verschillende generaties en afkomst, die vanavond gelijk opgaan, zetten hun schouders eronder.