Home Lezen en schrijven Bijna honderdjarige Oba zoekt samenwerking met buurten

Bijna honderdjarige Oba zoekt samenwerking met buurten

0

De komende jaren wil de Oba het zowel het aantal vestigingen als de samenwerking met buurten verder uitbreiden. Dat staat in de nieuwe Beleidsvisie van de Oba. Met name in gebieden waar Amsterdam nieuwe woonwijken ontwikkelt, wil de Oba op loopafstand van scholen vrije toegang bieden tot kennis, informatie en cultuur. Voor de Oba start volgend jaar een nieuwe eeuw.

In het Amstelkwartier en op IJburg II worden de komende jaren veel woningen gebouwd. Daarom wil de Oba in de omgeving van het Amstelkwartier een nieuwe Oba openen. Op IJburg werkt de Oba al samen met verschillende partners en organisaties aan meer nieuwe diensten. Op termijn gaat de Oba die samenwerking bundelen op een nieuwe grote locatie op IJburg. Op de Oostelijke Eilanden wil de Oba een hotspot inrichten. Dat wil zeggen dat de Oba bij een samenwerkingspartner zijn intrek neemt.

Samen met buurten
De samenwerkingen in en met de buurten van Amsterdam ziet de Oba als belangrijkste ontwikkeling. Directeur Martin Berendse: ‘We willen bijdragen aan een inclusieve, betrokken stad, waar iedereen gelijke kansen heeft en volledig deel kan nemen aan het maatschappelijke leven. We doen dat inmiddels samen met educatieve, maatschappelijke en culturele organisaties. Zo ontwikkelt de Oba zich stap voor stap van een individuele instelling tot een educatief-cultureel samenwerkingsplatform.’

Uitbreiding vestigingennetwerk
Als één van de allergrootste uitdagingen ziet de OBA om in een sterk groeiende stad dichtbij alle Amsterdammers te blijven. Dat vraagt niet alleen om uitbreiding van het vestigingennetwerk, maar ook om aanpassing van bestaande locaties en samenwerking met bijvoorbeeld scholen, broedplaatsen en Huizen van de Wijk. In de Beleidsvisie beschrijft de Oba nieuwe programma’s als Huis van Alle Talen, de verschillende vormen van samenwerking en de toekomst van de locaties van de Oba in de stad.

Huis van Alle Talen
Met het Huis van Alle Talen geeft de Oba letterlijk ruim baan aan de diversiteit van de stad. Het Huis van Alle Talen is een project in co-creatie. Dat wil zeggen dat de Oba samen met bezoekers, culturele organisaties en communities uit de stad, de collectie, maar ook nieuwe publieksprogramma’s gaat vormgeven. Het moet een uitwisseling worden van alle verschillende verhalen en culturen die Amsterdam rijk is, waarbij de collectie geen doel op zich is, maar een middel om mensen te laten kennismaken met elkaar en andere achtergronden.

Oba Oosterdok
In Oba Oosterdok bevindt zich het fysieke Huis van alle Talen. Hier groeit de veeltalige boekencollectie en worden uiteenlopende educatieve, culturele programma’s en activiteiten ontwikkeld. Met een onuitputtelijke schat aan verhalen, culturen en talen creëert de Oba zo een internationale ontmoetingsplek die bijdraagt aan de leefbaarheid, onderling begrip, sociale cohesie en kansengelijkheid van de stad. De Oba zet hiermee actief in op ontmoeting en uitwisseling, maar ook op de bevordering van taalontwikkeling en leesplezier.

Voor de Oba start volgend jaar een nieuwe eeuw. In 1919 besloot een groep Amsterdammers tot de oprichting van een openbare leeszaal, voor álle Amsterdammers toegankelijk. De Oba uitgegroeid tot de grootste culturele instelling van de stad met 27 vestigingen.