Biolicious, de missie van Pien

0

Daar zit je dan, de dag na het interview, met je gecrashte geluidsrecorder. Weg interview, weg aantekeningen. Wel een geanimeerd gesprek. Improviseren dus! Een profielschets van de inspirerende Pien Thate, oprichter van Biolicious.

Bastiaan Weldring | Camera en montage Liesbet Zikkenheimer

Een wereldburger voelt Pien Thate zich, veel meer dan een Nederlandse. Tot haar dertiende woonde ze met haar Nederlandse vader en half-Engelse moeder op meerdere continenten. De ervaringen uit die tijd staan Pien nog goed bij, vooral in contrast met het leven nu.

Boodschappen doen in Nigeria bijvoorbeeld. Die deed men daar niet in grote supermarkten maar op lokale marktjes. De groente die ze daar kocht was diezelfde ochtend door de marktlui uit de grond gehaald. Zó vers kan groente zijn. Dat is eigenlijk heel normaal. Die opvatting draagt ze tot op de dag van vandaag met zich mee.

Op haar dertiende verhuisde het gezin Thate naar Amsterdam, waar het lastig aanpassen bleek voor de jonge Pien. Amsterdam bleek minder tolerant dan Pien gewend was. Ondanks haar witte huid en blonde kop werd ze vaak weggezet als een buitenstaander. Zelf wijt ze dat aan haar destijds nog sterke Engelse accent en andere achtergrond. Op de internationale scholen waar ze had gezeten, was verschil juist normaal.

.

In Nederland, heeft Pien geleerd, is men direct. In Londen, waar ze ook gewoond heeft, merkte ze dat men daar veel minder direct is, beleefder. In Nederland neemt men niet zo snel een blad voor de mond. Dat resulteert in een typisch soort humor, zeker in Amsterdam: grappen die net op of zelfs over de rand zijn – heerlijk vindt Pien dat.

Toch is Nederland in haar ogen een conservatief land. De multinationals en hun lobbyisten beïnvloeden het politieke beleid sterk. De politieke besluitvorming loopt sterk achter ten opzichte van andere landen. Wil je verandering, dan moet je die zelf opbouwen.

Van de horeca naar Biolicious

Een betere wereld begint altijd bij jezelf als je Pien mag geloven. Voordat ze met Biolicious startte, werkte ze met haar man Maurits Dolleman in de horeca. Dat was keihard werken, met alle stress van dien. Toen ze biologisch en vers begonnen te eten merkten ze direct een fysieke omslag. Pien noemt dat een verandering in haar lichaamsbeleving, wat haar ook aanzienlijk sterker maakte in haar geest. Het was een wonderbaarlijke ontdekking dat lichaam en geest zo verbonden bleken.

Die ontdekking inspireerde de ondernemer in haar. Het werd Piens persoonlijke missie om de kracht van een gezond leven uit te dragen en toegankelijk te maken voor anderen. In 2007 openden Pien en Maurits hun eerste Biolicious-filiaal bij het Hoofddorpplein. Het succes leidde tot de opening van een tweede in IJburg, in 2010. Sinds 2014 zit Biolicious ook in Oostpoort. Maurits beheert de vloer op de vestigingen, Pien is achter de schermen actief. Samen zijn ze de ideale combinatie tussen praktijkuitvoering en creatief denken.

.

Het stel heeft plannen tot interne uitbreiding. Pien wil in Oostpoort graag een horecagedeelte in de zaak realiseren. Denk aan een balie waar men terecht kan voor gezonde happen en drankjes. In IJburg zit bovenin de zaak al een café waar je rustig een broodje kunt eten.

Winst als middel, niet als doel

In alle keuzes in het beleid van Biolicious speelt Piens overtuiging mee dat voeding de mens vormt. Ze spreekt uit eigen ervaring, maakt het in haar omgeving mee en draagt die gedachte uit. Zo sponsorde Biolicious bij een lokale voetbalclub manden met fruit. Lang niet alle jonge voetballertjes waren vertrouwd met fruit, maar die middag vonden de mandarijnen gretig aftrek. Gezond snoep bestaat! Het gaf Pien een warm gevoel.

De BTW-verhoging begin dit jaar van 6% naar 9% op eten en drinken heeft veel stof doen opwaaien, omdat de regering daarmee ook groente en fruit duurder maakt. Niet bepaald bevorderlijk voor de volksgezondheid. En het staat haaks op Piens idee dat groente en fruit voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

.

In Amsterdam heeft één op de vijf kinderen obesitas. Daarom besloten Pien en Maurits de verhoging niet door te voeren. Gezondheid gaat boven geld! De prijzen zo toegankelijk mogelijk houden en de producten lokaal en vers, dat is het doel. Toch blijft het altijd zoeken. De grote supermarkten troeven Biolicious qua prijzen soms af. Een grote keten heeft nu eenmaal meer mogelijkheden dan een relatief kleine speler als Biolicious. Dat is simpele marktwerking waar lastig tegenin te gaan valt. Biolicious wil zich daarom ook in de biologische kwaliteit van hun producten onderscheiden. Maar laat nu net de grote supermarkten met een biologisch keurmerk aan de haal gaan …

Wanneer is een product nu biologisch? Pien hanteert een andere definitie dan de grote supermarkten. Het gaat om duurzaamheid volgens haar. Een product is niet biologisch als het bijvoorbeeld enkel om onbespoten groente gaat of om scharrelkippen. Het héle productieproces telt mee: de keten van producenten en boeren tot de winkels waar men de producten verkoopt.

Pien importeert liever tomaten uit de volle Zuid-Europese grond dan dat ze kastomaten uit Nederland inkoopt. De lichtvervuiling van kassen ontregelt de natuur en de grond waarin kastomaten staan ontbeert essentiële mineralen. Bovendien gelooft Pien sterk in het zelfredzaam houden van buitenlandse economieën. Biologisch gaat ook erg over de eerlijke verdeling van rijkdom.

Toch koopt Pien grotendeels bij boeren uit de Middenbeemster in. Zo onderhoudt ze direct contact met de boer en steunt ze de lokale economie. De grote supermarkten daarentegen kopen in op de wereldhandelsmarkt. Ze weten niet hoe of door wie een product is geproduceerd, maar kunnen daardoor wel goedkoop inkopen. Biologische producten zijn idealiter het resultaat van een zogenaamde sustainable supply chain: van teler tot verkoper moet het transport- en verwerkingsproces transparant en duurzaam zijn.

Meerdere biologische supermarkten schermen met een dergelijke transparantie. Niet altijd terecht, volgens Pien. Marqt pretendeert een geheel biologisch assortiment te hebben. Dat is misleidend richting de consument. Dat doe je alleen als het maken van winst je hoofddoel is. Het feit dat Marqt tegenover Biolicious in Oostpoort een zaak opende, getuigt daarvan. Het is een ongeschreven regel onder biologische ondernemers om nooit zo dicht op elkaar een zaak te openen. Natuurlijk wil Biolicious ook winst maken, maar dat is slechts een middel om verder te kunnen investeren in de missie van de zaak.

IJburg, Oostpoort en Nederland

Het filiaal in Oostpoort trekt meer consumenten aan die voor biologische producten komen dan de vestiging in IJburg. Dat heeft alles met het soort buurt te maken. In Oost leeft een relatief grote en diverse groep mensen die intrinsiek betrokken is bij een duurzame en biologische toekomst. In ‘de stad’, zoals Pien Oost noemt, is het hip om bij de lokale ‘bio-shop’ te kopen, men maakt er een statement mee. Vooroordelen over biologisch en prijs zijn geen issue meer.

IJburg is nog minder onderdeel van ‘de stad’, men is er minder bekend met bio-speciaalzaken dan in de stad.  IJburg groeit wel snel, de buurt verhipt meer en wordt stadser, wat Biolicious ten goede zal komen.

Niettemin blijkt Biolicious ook nu al toegankelijk voor een breed publiek. Niet alleen hipsters komen er vaak, ook zijn er veel islamitische klanten die er graag komen. Als voorbeeld noemt Pien een moslima die vertelde dat ze speciaal voor de melk naar Biolicious gaat en haar man het verschil tussen biologische en normale melk had laten proeven om uit te leggen waarom. Veel lekkerder, die bio-melk!

Piens betrokkenheid bij alle maatschappelijke lagen in IJburg blijkt ook uit haar verkiezing tot IJburger van het Jaar in 2018. Ze heeft haar netwerk daar gebruikt om arbeidsplekken te vinden bij collega-ondernemers. Dat deed ze met het project Werken werkt. Daardoor heeft menig statushouder nu een baan.

Die inzet voor sociale gelijkheid gaat hand in hand met Piens missie voor meer duurzaamheid. De mondiale klimaatverandering beïnvloedt nu al tal van economieën en daarmee ook de sociale verhoudingen. Dat er uit het Midden-Oosten en Afrika vluchtelingenstromen naar Europa zijn ontstaan is dus evenzeer een sociaaleconomische als een milieukwestie. Een gezond milieu en een gezonde toekomst zijn volgens Pien onvervreemdbare rechten van elk mens.

Als ze naar IJburg kijkt ziet ze dat lang niet iedereen die rechten heeft. Er woont ook een grote groep mensen in sociale huurwoningen die van een laag inkomen moeten rondkomen. Ook hen gunt Pien een gezond en gelukkig leven. De vraag rijst: is gezond kunnen leven niet ook deels een luxe geworden? Men laat biologische en duurzame producten snel links liggen als er goedkopere alternatieven beschikbaar zijn. Bovendien is men vaak ook niet goed geïnformeerd over het belang van gezonde en verse voeding.

Hoe krijg je meer mensen betrokken? De overheid onthoudt zich van een voortrekkersrol in het creëren van meer bewustwording. Pien vindt het niet meer dan logisch om die zelf op zich te nemen. Ervaren is geloven. Als mensen met een lager inkomen ervaren hoezeer goede voeding hen vooruit helpt, zullen ze daar eerder uit zichzelf voor kiezen.

Vanuit de grassroots kun je werkelijk een verschil maken en daarmee anderen inspireren. Dat jongeren de straat op gaan en massaal om klimaatverandering roepen, stemt haar erg positief. Your wallet is a changemaker, is een van Piens motto’s. De huidige jonge generatie draagt dat uit. Een duurzame toekomst komt steeds dichterbij, en Pien is blij daaraan bij te kunnen dragen.