Home Groen Blauwe reigers in Park Frankendael in de web-kijker

Blauwe reigers in Park Frankendael in de web-kijker

0

In Park Frankendael kun je sinds kort het wel en wee van broedende blauwe reigers in en rond hun nest meebeleven via een webcam van ‘Beleef de Lente’ van de Vogelbescherming. De camera staat gericht op een nest in de befaamde reigerkolonie van Park Frankendael.

De reigerkolonie van Frankendael is de oudste van de stad en heeft een lange geschiedenis. In 1910 broedden de reigers er voor het eerst, schrijft Frank van Groen op de website van de Vogelbescherming. Tien jaar later werd in Frankendael voor de tweede maal gebroed door ongeveer tien paartjes. In 1923 was de kolonie gegroeid tot zeker dertig paar. In datzelfde jaar werd door een boer een poging ondernomen de vogels uit te roeien. Slechts enkele vogels werden na een actie van vogelbeschermers gespaard.

Wisselende omvang kolonie
Daarna verkaste de kolonie voor een korte periode naar het Oosterpark. Toen de reigers ook daar werden verjaagd keerde de kolonie definitief terug naar Frankendael en groeide uit tot 75 à 100 paar begin jaren dertig. Na een paar zachte winters in de jaren dertig nam het aantal broedparen toe tot meer dan 200. Na strenge winters in 1956 en 1969 waren er minder dan vijftig broedparen over. Vanaf het begin van de jaren zeventig groeide de kolonie weer tot meer dan honderd paar. Door de strenge winters volgde dan weer een terugval. In de eerste helft van de jaren negentig was weer sprake van een omvangrijke kolonie met 130 tot 180 paar.

Verspreid door de stad
Na herinrichting van Park Frankendael kelderde het aantal paren blauwe reigers van 70 in 2006 tot 26 in 2007. Inmiddels is Frankendael al lang niet meer de enige broed- en verblijfplaats van de blauwe reiger in Amsterdam. De afname in Frankendael is ruimschoots goed gemaakt door toename in andere kolonies. Tegenwoordig zijn er ruim 25 kolonies in de regio met meer dan 800 broedparen.

De webcam van Vogelbescherming