Home Overzicht Bodemverontreiniging vertraagt bouw op Zeeburgereiland

Bodemverontreiniging vertraagt bouw op Zeeburgereiland

0

In de grond van blok 29BC in de Sportheldenbuurt op het Zeeburgereiland is de bodemvervuilende stof PFOS in lage concentratie (ruim onder de richtwaarden van het RIVM) aangetroffen. Daardoor is de start van de bouw vertraagd.

De grond wordt samen met grond afkomstig uit andere bouwkavels in de Sportheldenbuurt tijdelijk opgeslagen. De grond kan niet opgeslagen worden op het Zeeburgereiland of elders. Voor de bodemverontreinigende stof PFOS is in Amsterdam nog geen beleid opgesteld. Omdat er voor de opslag van de grond in de bedrijvenstrook van het Zeeburgereiland goedkeuring nodig is van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is de start bouw van blok 29BC inmiddels een aantal weken vertraagd.

Onduidelijke herkomst
Het is onduidelijk waarom PFOS hier in de bodem en het grondwater zit omdat op de locatie van 29BC geen activiteiten bekend zijn die de licht verhoogde concentraties aan PFOS kunnen verklaren. Wel ligt er op afstand een voormalige brandweeroefenlocatie waar mogelijk met blusschuim met daarin PFOS geoefend is. Ook op andere nog te bebouwen kavels gaat de gemeente binnenkort de grond laten onderzoeken.

Geen gezondheidsrisico’s
De in bodem en grondwater van de kavel van blok 29BC aangetroffen concentraties PFOS liggen ver onder de door het RIVM aangegeven risicogrenzen. De GGD concludeert daaruit dat de PFOS in de grond geen risico’s met zich meebrengt voor mensen die in Sportheldenbuurt wonen en werken.