Home Overzicht Broer Soolsma, een diplomatieke doordouwer plotseling overleden

Broer Soolsma, een diplomatieke doordouwer plotseling overleden

2

Ons bereikte het droeve bericht dat Broer Soolsma op woensdag 12 juni onverwacht is overleden. Het interview dat Martien van Oorsouw onlangs met hem had kun je hieronder lezen.

Amsterdam is de mooiste stad van Nederland en Oost is het mooiste deel van Amsterdam. Als je daar mag werken, ben je een bevoorrecht mens.’ Aan het woord is Broer Soolsma, gebiedsmakelaar bij stadsdeel Oost. Na 33 jaar gaat hij met pensioen. Een lange rij bewoners nam 22 mei afscheid van hem.

update

Martien van Oorsouw

‘Men praat wel over de kloof tussen de politiek en de burger, maar aan beide kanten zie je dat mensen die kloof willen overbruggen. Dat is de rijkdom van Amsterdam: iedereen kan naar eigen ambitie en motivatie deelnemen. Ik weet dat sommige collega’s bewonersinbreng lastig vinden, maar ik heb daar wel waardering voor. Dat permanente gesprek met bewoners is heel boeiend. Je stoeit met verwachtingen over en weer en probeert tot een goede samenwerking te komen. Mensen zijn trots op hun buurt, houden in de gaten dat het goed blijft gaan. De stad heeft er nog nooit zo mooi bij gelegen, en dat is mede te danken aan de inzet van bewoners.’

Veel mensen vinden het leuk iets voor hun buurt te doen. Het Bredewegfestival, kinderboerderij de Werf zijn begonnen als initiatieven van bewoners en bestaan al heel lang. Een gebiedsmakelaar is de schakel tussen bewoners en de ambtelijke organisatie. ‘Werken met bewoners is boeiend. Je blijft je ontwikkelen, je bent altijd op zoek naar manieren om de ideeën van bewoners uitgevoerd te krijgen. Soms douw je plannen door, soms treed je diplomatiek op. Die wisselwerking houdt het levendig.’

‘Werken met bewoners is boeiend’

De functie van Broer Soolsma heeft in de loop der jaren verschillende namen gehad. Na een begin bij de groenvoorziening vond hij de plek waar zijn hart ligt: bewonersparticipatie. Elke buurt is anders, heeft zijn eigen mores en dynamiek. Verwachtingen van politiek en burgers komen niet overeen, ambities en motivaties van bewoners moeten tot overeenstemming worden gebracht met de mogelijkheden.

‘De gebouwde omgeving heeft invloed op het gedrag van mensen. In Jeruzalem is geen winkel te vinden, in de Dapperbuurt heb je een markt en een winkelstraat. Wie in de Dapperstraat woont, kiest er niet voor om in Jeruzalem te gaan wonen. Mijn doel is altijd geweest dat mensen met elkaar gaan samenwerken, ondanks het verschil in achtergrond, ambitie, opleiding en motivatie.’

Broer Soolsma heeft veel zaaltjes van binnen gezien, veel deskundigen gesproken; inloopbijeenkomsten, werksessies, workshopbijeenkomsten georganiseerd. Vaak over de inrichting van de openbare ruimte, naar ook over veiligheid en sociale cohesie. ‘Je blijft zoeken naar ideeën en formules om de inbreng van bewoners zo goed mogelijk vorm te geven. Je moet veel schakelen en goed luisteren om ideeën helder te krijgen. Met goed luisteren is vaak 60 procent van het probleem opgelost.’

Met goed luisteren is vaak 60 procent van het probleem opgelost

Sommige bewoners zijn gericht op veiligheid, andere kijken of hun straat wel schoon blijft. Weer andere bewoners willen meepraten over de inrichting van de openbare ruimte en plannen van ontwikkelaars en corporaties voor hun buurt. In stadsdeel Oost heeft dat geleid tot de ontwikkeling van de gebiedsgerichte aanpak, waarbij in een vroeg stadium bewoners betrokken worden bij de werkzaamheden in hun buurt. Die werkwijze wordt inmiddels door de hele stad toegepast. ‘Ik ben blij daaraan meegewerkt te hebben.’

Hij is begonnen in stadsdeel Watergraafsmeer, toen het nog een zelfstandig stadsdeel was. Een fusie met het oude stadsdeel Oost volgde, daarna volgde de fusie van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer met stadsdeel Zeeburg.

‘Dat was de beste tijd. Oost is een middelgrote stad met veel voorzieningen en een grote dynamiek. Er zijn drie stations, Science Park werd gebouwd, het grootste internetknooppunt van Europa ligt hier, Cruyff is hier geboren. De slagkracht van de organisatie en de politiek was groot: er was budget, veel bewoners hadden ideeën over hun buurt, je kon direct aan de slag. Buurtbeheer was daar een goed middel voor.’
‘Alleen jammer dat Ajax vertrokken is uit Oost,’ vervolgt hij.

Op het moment van zijn afscheid neemt de afstand tussen bewoner en bestuur weer toe. De gemeente gaat niet altijd even soepel om met bewonersinbreng, vaak tot wanhoop van bewoners, maar ook tot frustratie van de betrokken ambtenaren. ‘Er is wel steeds meer aandacht voor. De gemeente is er steeds meer op ingericht om op een goede en adequate manier op bewonersinitiatieven te reageren. Ik hoop dat het zo blijft. Er zijn genoeg ambtenaren die erop toezien dat de inbreng van bewoners gehonoreerd wordt. En er zijn genoeg kritische bewoners die erop toezien dat afspraken nagekomen worden.’

Als je bewoners wilt betrekken bij de politiek, is centraliseren een verkeerd idee.

De politieke slagkracht van het stadsdeel is de afgelopen jaren verminderd. Het stadsdeel heeft minder bevoegdheden gekregen, de bestuurders zijn benoemd. ‘Grote delen van de huidige gemeente lijken op de enorme gemeentelijke diensten van voor de tijd van de stadsdelen. Tegelijk zijn de bestuurders van de stadsdelen benoemd door B&W, de nieuwe bestuurders zijn vergelijkbaar met de stadhouders van 400 jaar geleden. Als je bewoners wilt betrekken bij de politiek, is centraliseren een verkeerd idee. Besluitvorming moet je dan juist decentraliseren. Bovendien, je moet duidelijk maken waar je naar toe wilt met bewonersparticipatie en welke weg je wilt bewandelen. Dat zou wel wat duidelijker gemaakt mogen worden de komende tijd.’

2 REACTIES

 1. In Jeruzalem is WEL een winkel te vinden!
  Een hele leuke zelfs!
  Kringloop t Hartje is al 3.5 jaar gevestigd aan van t hofflaan 27.
  Jammer dat er verkeerde informatie word doorgegeven in dit stukje.
  Tevens is broer soolsma waar dit stukje over gaat ook de persoon die heeft mee geholpen aan de start en opbouw van t Hartje!

  Kringloop t Hartje
  T kloppend hart van Jeruzalem!

  Mvg