Home Kunst Burgemeester komt met strengere eisen voor festivals

Burgemeester komt met strengere eisen voor festivals

0

Het festivalbeleid van de gemeente Amsterdam gaat volgend jaar op de schop. Burgemeester Eberhard van der Laan wil in de toekomst alleen nog maar goed georganiseerde, duurzame evenementen die passen bij de omgeving en de stad. Daarmee wil hij komen tot een betere balans tussen veilige en feestelijke evenementen en het voorkomen van een onredelijke belasting op de omgeving en de stad. Een stedelijke evenementenbureau zal de regie over het nieuwe festivalbeleid voeren.

Grote evenementen in onder meer het Oosterpark en het Flevopark zijn steeds aanleiding geweest voor discussie over geluidsoverlast voor de omgeving en belasting van het park. Ook het afsluiten van parken voor evenementen die tegen betaling kunnen worden bezocht, staat steeds weer ter discussie. Nieuwe voorwaarden moeten nu recht doen aan de belangen van zowel bewoners, festivalgangers als organisatoren. Dit kan betekenen dat op bepaalde plekken in de stad minder evenementen worden toegestaan en dat het aantal evenementen zal afnemen. Alleen evenementen die goed worden georganiseerd en beter passen bij de omgeving, blijven over.

Veel evenementen, veel bezoekers
De grenzen van de groei van evenementen is volgens de burgemeester inmiddels bereikt. In 2015 vonden in Amsterdam ongeveer 2.000 evenementen plaats, waarvan 170 met 2.000 bezoekers of meer. Van der Laan geeft nu duidelijk aan dat het de taak van de burgemeester om vergunningen te verlenen voor evenementen en om beleidsregels op te stellen waar aanvragen mee kunnen worden getoetst. Voor het opstellen van het nieuwe beleid heeft hij, samen met de verantwoordelijke wethouders gesprekken gevoerd met bewoners, organisatoren van evenementen en andere betrokken partijen om zo een een breed draagvlak te creƫren.

Marktconforme huur
Tot op heden betaalden organisatoren in de meeste gevallen alleen precariorechten als ze in de openbare ruimte een evenement organiseren. Voortaan zullen alle evenementen die toegangskaarten verkopen een marktconforme huur moeten betalen. Er komen verschillende tarieven om naast grote commerciƫle evenementen ook nieuwkomers en culturele festivals de ruimte te geven.

Daar moeten organisatoren van festivals
zich straks aan houden

  • Evenementen in Amsterdam zijn openbaar en vrij toegankelijk. Slechts bij uitzondering kunnen in de openbare ruimte besloten evenementen plaatsvinden.
  • Voor parken, pleinen en grachten/water worden nieuwe of strengere locatieprofielen opgesteld, die kaders stellen voor het gebruik van deze locaties voor evenementen. De stadsdelen stellen de profielen op met input van alle belanghebbenden, en bieden dit aan als advies aan de burgemeester.
  • In parken mogen in beginsel per jaar maximaal drie grote, geluidsbelastende evenementen plaatsvinden. In locatieprofielen wordt nader uitgewerkt hoeveel evenementen er per locatie mogen plaatsvinden en hoeveel dagen ze mogen duren.
  • Alle evenementen die gebruik maken van versterkt geluid moeten een geluidsplan opstellen om overmatige hinder voor de omgeving te voorkomen.
  • De op- en afbouwperiode is zo kort mogelijk. Behoudens uitzonderlijke gevallen is dit maximaal twee dagen op- en twee dagen afbouw.
  • Aanvragen worden in samenhang met alle andere overlastgevende activiteiten in de omgeving beoordeeld. Daarbij wordt ook gekeken of er in een aangrenzend stadsdeel overlast kan ontstaan waardoor bepaalde buurten onevenredig worden belast.
  • Voor evenementen in parken met een recreatief gebruik geldt dat in beginsel maximaal een kwart van het park mag worden afgeschermd voor een evenement. Per locatie wordt vastgelegd welk deel van het park maximaal in beslag mag worden genomen.
  • Evenementen mogen alleen plaatsvinden in parken als de organisator alle nodige maatregelen treft om schade aan aanwezige planten en dieren te voorkomen.
0