Home Overzicht Buurtbewoners helpen vluchtelingen op weg

Buurtbewoners helpen vluchtelingen op weg

0

HOOST aan de Mauritskade was de eerste buurtopvang voor vluchtelingen. Een jaar geleden ging BOOST van start in de lege school aan de Ringdijk. Omdat die school nu gesloopt wordt verhuisde BOOST kort geleden van daar naar het voormalige buurtcentrum Transvaal in de Danie Theronstraat.

Tekst Jan Molenaar | Foto Dineke Rizzoli | Dwars

‘Wat!!! Eet jij 1 kilo vis met twee personen?? Laat je buik eens zien!’ Dit is geen uitspraak van een Amsterdamse recht-voor-zijn-raap-diëtist, ik hoor het in het taalcafé bij BOOST. De Nederlandse gespreksleider Inez toont haar verbazing over de hoeveelheid vis die haar Iraanse tafelgenoten zeggen te kunnen consumeren.

Toen het initiatief HOOST startte op de Mauritskade werd zowel huisvesting als dagopvang met velerlei activiteiten geboden. Op de Ringdijk woonde nog een enkeling. Nu is BOOST in het voormalige buurtcentrum Transvaal open van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 17 uur, en op dinsdag tot 20 uur. Een groot aantal activiteiten wordt er georganiseerd: vrijwillige buurtbewoners helpen vluchtelingen op weg.

Boost biedt fietsles, koffie, voetbal en nog veel meer

Er valt Nederlands, Arabisch en Engels te leren en men kan in het Centrum buurtbewoners ontmoeten. Nieuwkomers kunnen terecht voor zaken als fietsles, huiswerkbegeleiding, literaire avonden,  koffie, warme maaltijden. Ik woon de taalles, het taaltheater en het taalcafé bij. Ook voetbal ik mee op dinsdagavond.

Taalles
De taallessen zijn praktisch en helpen cursisten overleven op straat. Docent Tim heeft plastic boodschappen bij zich en staat stil bij vragen als: wat is zoet? Wat is zuur? Wat is bitter? Het vieze, geschrokken gezicht van een cursist maakt de anderen duidelijk wat bitter is.

We praten tijdens deze stormachtige dag over de seizoenen en dan met name de herfst. Ook weer een woord dat voor sommigen niet makkelijk uit te spreken is. De vrijwilligers hebben een binnen BOOST zelf ontwikkelde methode als leidraad. Er zijn zeven groepen waarvan er één een inburgeringsgroep is

Taaltheater
Bij het taaltheater hebben twee vrijwilligers met een theater/zang achtergrond de leiding. De deelnemers spelen een rollenspel waarbij ze opdrachten krijgen. Zo is iemand moeder, een ander zoon en weer een ander dochter. De zoon moet de vader helpen. De dochter ook, maar zij wil niet. De deelnemers moeten zelf bedenken hoe ze dit gaan zeggen, maar krijgen hierbij wel hulp. Aan het eind van de bijeenkomst vraagt een cursist of ze de tekst ook uitgeschreven kunnen krijgen. Ik hoop niet dat het taaltheater nu wordt tot het oplezen van de teksten want het improvisatiekarakter maakt het juist zo leuk

Taalcafé 
Bij het taalcafé zitten de deelnemers aan verschillende tafels en zijn ze een beetje ingedeeld op niveau.  Het gesprek gaat spontaan  van vakantie naar eten en vervolgens naar doktersbezoek. Ook hier wordt weer heel even spontaan een rollenspel gespeeld tussen dokter en patiënt. Inez leidt het gesprek enthousiast en zorgt dat iedereen aan de beurt komt

Bruisend
Bij BOOST doen veel buurtbewoners met zichtbaar plezier vele uren vrijwilligerswerk. En niet alleen buurtbewoners. Ik sprak zelfs iemand uit Ouderkerk die enthousiast was geraakt door de verhalen van haar dochter die bij BOOST stage liep. Inmiddels doet zij ook huiswerkbegeleiding.

Blijkbaar is er een grote betrokkenheid bij onze medemensen die zijn gevlucht voor oorlog en geweld. Bewoners kunnen misschien wel beter dan de overheid inspelen op de behoeftes van deze groep. Dat hiernaast meteen de onderlinge saamhorigheid wordt versterkt is een zeer prettig bijkomstig effect. Zeker in een tijd dat het ene na het andere buurthuis gesloten wordt, is het prachtig om een bruisend centrum in Oost te hebben waar buurtbewoners en nieuwkomers elkaar ontmoeten

Check www.facebook.com/BOOSTTransvaal.  Of ga een keer langs