Home Overzicht Buurtparlement ‘Op de Stip’ nu binnen bij Oba Javaplein

Buurtparlement ‘Op de Stip’ nu binnen bij Oba Javaplein

0

Op de Stip had zondag 28 januari haar eerste bijeenkomst binnen, in een mooie ruimte van Oba Javaplein. Op de Stip #6 is op zaterdag 24 februari om half 3 ’s middags ook daar.

Vier keer was er in de afgelopen zomer in het Oosterpark, in de buurt van of in de muziektent, een Op de Stip. Een vorm van participatieve democratie zou het initiatief van Jens en Giel genoemd kunnen worden.

Op de stip heeft twee doelen: een sociaal en een politiek doel. Het sociale behelst de verbinding tussen mensen van verschillende achtergronden die langs elkaar leven in plaats van samen. Het politieke, en dat is een stuk moeilijker, is het maken van het buurtparlement tot een politiek platform dat serieus wordt genomen en een duidelijke plek heeft in de lokale beleidsvorming.

Paradoxaal
In de zomer was het Oosterpark het decor van met elkaar praten over zaken die in de buurt leven. Het is misschien wel de meest toegankelijke plek van Oost en open voor Amsterdammers van alle soorten en maten. In een kleurrijk gezelschap werd een politiek gesprek gevoerd en werd zo echt een verbinding met elkaar gelegd.

Het politieke doel is lastiger te realiseren dan het sociale. Het vereist namelijk volledige medewerking van bestaande politieke machten (bestuurscommissies en de centrale gemeenteraad in geval van Amsterdam). Ook vraagt het om de verdere groei van het buurtparlement op zich. Meer mensen moeten zich achter het platform scharen wil het daadwerkelijk geaccepteerd worden als een serieuze speler in het lokale politieke spel.

Hier is een paradoxaal mechanisme aan het werk! Het is een obstakel dat de grootste uitdaging vormt om verder te groeien: aan de ene kant moet je in aantallen groeien om serieus genomen te worden, aan de andere kant zijn mensen pas geneigd mee te doen als ze het gevoel hebben dat hun stem telt. Terecht, maar moeilijk te verzoenen. ‘Wat gebeurt er met mijn stem als ik meedoe?’ was de meest gestelde vraag tijdens de promotierondjes door Oost.

Voor Jens en Giel is het een uitdaging het komende jaar, eerst binnen in OBA Javaplein, later weer buiten in het Oosterpark, dat politieke doel ook een stap dichterbij te brengen.

28 januari
In een select gezelschap werd op een zondagmiddag van gedachten gewisseld over twee onderwerpen waar veel bewoners van Oost mee te maken hebben. Zij kunnen op zaterdag 24 februari alsnog aanschuiven bij het verder uitdiepen van deze agendapunten. Er wordt door deelnemers gezocht naar actiepunten en naar een strategie echt iets te doen met wat er gezegd wordt.

Jens en Giel leiden en noteren. En plaatsen de samenvattingen op facebook. Daarvan komt het onderstaande resumé.

Actiepunten bij het item Verduurzaming van (bestaande) woningen:

 • In geval van koopwoning, in VVE aansturen op overstap naar zonnepanelen
 • Aansluiten bij energie-coöperaties zoals Zon-op-Zeeburg waarmee je een stukje van de Amsterdamse energie duurzaam maakt (maar niet per se die uit je eigen stopcontact)
 • Eigen Haard petitie voor verduurzaming tekenen (corporaties zijn door de gemeente al wel verplicht om bij nieuwe huizen aan bepaalde minimale duurzame eisen te voldoen, zoals bijv. dubbelglas)
 • Bewustwordingscampagne over wat je in huis kan doen om je eigen huis duurzaam te maken (hier kan stadsdeel/gemeente bijv. een rol spelen)
 • Wat je in huis kan doen: a) dubbelglas bestellen b) GFT afval scheiden en dat laten composteren, hier kan je dingen op laten groeien of verkopen (is natuurlijke mest) c) geen plastic verpakkingen meer kopen, en vast nog veel meer
 • Naming & shaming van huiseigenaren die nog geen groene stroom hebben. ‘De grijze lijst’ waar iedereen zo gauw mogelijk vanaf wil (vooral bedoeld voor bedrijven die meerdere panden hebben)

Actiepunten bij het item Het omgaan met hangjongeren die overlast veroorzaken:

 • Meld het bij zorgpunt Overlast & Wonen; overlastmeldingen worden door stadsdeel aan het eind van periode doorgezet in beleid (waarschijnlijk)
 • Leg contact met de buren
 • Stap op ze af, en als dat eng is, probeer het samen met je met buren of straatcoach/buurtteam
 • Bredere benadering dan alleen ‘dat mag niet’, toenadering zoeken. Omdat jongens er niet zomaar voor kiezen om ’s nachts in de kou op een bankje te hangen, maar er een verhaal achter zit
 • Bankjescollectief is manier om op een ludieke manier toenadering te zoeken door een bankje te organiseren op het pleintje waar de jongens vaak zitten. De woonkamer wordt zo buiten gemaakt waarbinnen er verbinding kan worden gelegd.

Op de Stip #6 op 24 februari om 14.30 uur in Oba Javaplein

Het voorstellen van nieuwe agendapunten kan via www.yrpri.org/community/744.