Home Duurzaam ‘Circulaire ideeën zijn vaak lastig in de praktijk te brengen’

‘Circulaire ideeën zijn vaak lastig in de praktijk te brengen’

0
De deelnemers aan de Nationale Denktank.

In het Artis Planetarium werd het eindrapport van de Nationale DenkTank 2018 over het jaarthema circulaire economie gepresenteerd. Dit rapport bevat tien oplossingen om de transitie naar een circulaire metropool te versnellen.

Twintig  getalenteerde net afgestudeerden dragen bij aan de ambitie van de Rijksoverheid om de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair te laten zijn. Dit hebben zij in samenwerking gedaan met acht themapartners uit bedrijfsleven, overheid en filantropie.

Tien oplossingen
Het rapport De hoogste circularitijd beschrijft tien concrete ideeën die de circulaire economie een zetje in de rug zullen geven. ‘Circulaire economie gaat niet alleen om afval scheiden, maar ook om minder kopen en meer producten samen delen’, zegt deelneemster Nine de Planque van de Nationale DenkTank 2018. ‘Circulaire ideeën zijn echter vaak lastig in de praktijk te brengen. Zo wordt afval per kilo beprijsd en is vervuilen daardoor goedkoper dan circulair produceren. Eigenlijk is een systeemverandering nodig om tot een circulaire economie te komen. Met onze oplossingen hebben we gezocht naar de ruimte die er wél al is in het huidige systeem en die maximaal benut.’

Terugnameplatform
Uit het onderzoek kwam naar voren dat er nog veel klein elektronica thuis in de la ligt of, nog erger, in het restafval belandt. Ruim 28.000 ton klein elektronica eindigt jaarlijks in het restafval, en daarmee in de verbrandingsoven. Het idee Terugnameplatform is bedacht om dit probleem aan te pakken. Het online terugnameplatform zorgt ervoor dat mensen elektronica makkelijk terug kunnen sturen via de bestaande logistiek van webwinkels. Daarna wordt het teruggestuurd naar de desbetreffende producenten, die vervolgens verleid worden om hun producten circulair te ontwerpen. In een circulaire economie is het logisch dat producten teruggaan naar de producent en het Terugname platform draagt bij aan deze systeemverandering.

SpaCE
De Nationale DenkTank ziet ook veel kans op impact bij kinderen, die nog kunnen worden geleerd anders dan ’lineair’ te denken. Begin 2019 starten op vier basisscholen pilots met het lespakket SpaCE. Via een online leeromgeving zullen leerlingen uit groep 7 vier wekenlang de ins en outs van grondstoffen en kringlopen leren. SpaCE gelooft dat als we in Nederland in 2050 volledig circulair willen zijn, dat we dan vandaag moeten beginnen met de leiders van morgen.

Het eindrapport www.ndt18.nl