Home Overzicht College besluit: Javabrug komt er als onderdeel van ‘Sprong over het IJ’

College besluit: Javabrug komt er als onderdeel van ‘Sprong over het IJ’

0

Eind juli beslist de gemeenteraad over nieuwe verbindingen tussen het Centrum. Tegen de zin van de minister komt er dan een fiets- en voetgangersbrug die Oost en Noord verbindt. Deze brug die begint op het Javaeiland zou onvoldoende zijn onderzocht. En ook de optie van een tunnel is niet bekeken. De Javabrug is echter maar één van de onderdelen van het plan van de gemeente voor ‘De sprong over het IJ’. Dat bestaat uit een netwerk van fietsbruggen, veren, en een metrostation, op en rond het IJ.

Bijna 2.700 Amsterdammers, pont- en IJ-gebruikers reageerden op de plannen voor een betere oversteek over het IJ. Ook werden drie petities aangeboden door voor- en tegenstanders. Van alle insprekers reageerde volgens de gemeente 70 procent positief tot zeer positief op de voorgestelde maatregelen. De meest gehoorde reacties waren: een westelijke verbinding en sneller maatregelen nemen, graag. Alle inspraakreacties hebben uiteindelijk geleid tot een definitief voorkeursbesluit. Daarover heeft het college nu besluiten genomen en eind juli beslist de gemeenteraad.

Het Parool ontdekte dat de Javabrug wordt voorzien van twee beweegbare delen. De brug zal vaste openingstijden kennen voor schepen die niet onder het brugdek van tussen de 9 en 11 meter hoog passen. Met uitzondering van de ochtend- en de avondspits gaan de brugdelen dan open voor deze schepen op de drukke vaarroute. En dat wordt dan regelmatig wachten tot schepen zijn gepasseerd. ‘In de weekenden in het hoogseizoen zal de brug ongeveer de helft van de tijd mogelijk niet beschikbaar zijn voor het langzaam verkeer,’ voorspelt het stadsbestuur. ‘Fietsers en voetgangers kunnen dan eventueel kiezen voor een alternatieve route.’

Het plan dat nu door het college is goedgekeurd voorziet met de Javabrug in een spreiding over de stad van de sterk groeiende groep fietsers in Amsterdam. Zo komt niet iedereen meer automatisch uit bij het Centraal Station. Over een oeververbinding aan de westkant van het IJ wordt in 2020 een besluit genomen. De start van de brug aan deze kant van het IJ zal minimaal een jaar na de opening van de Javabrug plaatsvinden.

Om meer capaciteit te realiseren worden meer en grotere ponten ingezet tussen het Centrum en Noord. Volgend jaar wordt de Noord-zuid lijn in gebruik genomen. Een besluit over het wel of niet bouwen van metrostation Sixhaven in Noord wordt genomen in 2020. Na de opening en evaluatie van station Sixhaven wordt een besluit genomen over een mogelijke voetgangerstunnel bij het Centraal Station. Daarmee moet de sterke groei in het voetgangersverkeer op het centrale deel van het IJ worden aangepakt.

Verdwijnt straks het Oostveer?