Home Overzicht College kiest voor nieuw ijscomplex op locatie Jaap Edenbaan

College kiest voor nieuw ijscomplex op locatie Jaap Edenbaan

0

De kans dat de Jaap Edenbaan in de Watergraafsmeer kan blijven is bijzonder groot. Het college gaat onderzoeken hoe een nieuw te ontwikkelen ijscomplex op die locatie vorm kan krijgen. Dit betekent dat de twee andere onderzochte locaties in Noord en Zuidoost nu definitief zijn afgevallen.

De gemeente gaat met de stichting Jaap Eden IJsbanen in overleg over de financiering van de herontwikkeling en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden in het project, zodat de bouw in 2022 van start kan gaan. Vanaf 2023 is dan een modern en duurzaam ijscomplex beschikbaar met meer ijsoppervlak. Hiermee moet worden voldaan aan de behoefte van alle schaatsers in de regio.

Locatieonderzoek
Eind 2016 bleek dat er grote investeringen nodig waren om de huidige ijsbaan open te houden. Dit samen met de groeiende stad en een aanhoudende wens voor meer ijs, was de aanleiding voor de gemeente Amsterdam, om in 2017 opdracht te geven voor een onderzoek naar de beste locatie voor een nieuw ijscomplex in Amsterdam. In dit onderzoek zijn drie potentiele locaties onderzocht: de sportdriehoek in Noord, De Nieuwe Kern in Zuidoost en de huidige locatie in Oost.

Locatie scoorde zeer goed
De locaties zijn beoordeeld op programmatische, ruimtelijke, procesmatige en financiƫle criteria. Uit het onderzoek kwam naar voren dat een nieuw ijscomplex op alle drie de locaties mogelijk was. Het college heeft gekozen voor de locatie in Oost omdat deze goed tot zeer goed scoorde op de onderzochte criteria. De locatie in Noord scoorde minder op ruimtelijke criteria (bereikbaarheid, inpassing in de stad, spreiding van voorzieningen). De Nieuwe Kern scoorde minder op procesmatige criteria (planning, maatschappelijke draagvlak).

Meer ijsoppervlak hard nodig
‘Dit is weer een belangrijke stap op weg naar een nieuw ijscomplex’, aldus wethouder Simone Kukenheim. ‘De stad heeft een ijscomplex met meer ijsoppervlak hard nodig, zodat verenigingen, gezinnen en andere recreanten volop kunnen blijven sporten en genieten.’

Optimalisatie sportpark
De toenmalige de bestuurscommissie Oost liet weten tegen het aanwijzen van het Jaap Edencomplex als ontwikkelruimte voor woningbouw te zijn. De bouw van woningen op die plek was een van de opties in Koers 2015 bij het zoeken naar woningbouwlocaties. Het complex en het sportpark Middenmeer Voorland worden goed gebruikt voor sport en recreatie, en de commissie zag optimalisatie van dit gebruik als strategische pijler.