Home IJburg D66: ‘Meer contact met de stad nodig’

D66: ‘Meer contact met de stad nodig’

4
Jan Jaap Knol en Philip Monas.

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar hebben we in Amsterdam stadsdeelcommissies in plaats van bestuurscommissies. In Oost bestaat de stadsdeelcommissie uit zestien leden. De IJopener interviewt acht stadsdeelcommissieleden die gekozen zijn in IJburg en Zeeburgereiland en het Oostelijk Havengebied en de Indische Buurt. In dit artikel de D66.

Tekst Lisa Scheerder en Tineke Kalk | Foto Arjen Poortman | IJopener

Uitgangspunt voor het interview is de politieke partij waarvoor het lid in de stadsdeelcommissie zit. Nu wil het toeval dat in deze gebieden dezelfde vier partijen zijn verkozen: GroenLinks, D66, VVD en de PvdA.

Philip Monas afkomstig uit Bussum, heeft in de jaren zeventig en tachtig een periode in Oost gewoond. Na een verblijf in Kennemerland is hij in 2006 weer teruggekeerd naar de stad. Hij woont in IJburg en zal, als alles volgens plan verloopt, medio 2019 naar Zeeburgereiland verhuizen.
Jan Jaap Knol afkomstig uit Groningen en begin jaren negentig naar Amsterdam gekomen. Sinds 2005 woonachtig in Oost, op het KNSM-eiland in het Oostelijk Havengebied.

Tekst Lisa Scheerder en Tineke Kalk | Foto Arjen Poortman | IJopener

D66 was groot voorstander van het afschaffen van de bestuurscommissie en het verminderen van de bevoegdheden van de stadsdelen. Hoe bevalt de nieuwe stadsdeelcommissie?
‘Het is nog zoeken, te vroeg om een oordeel te vellen. We zijn nog vaak bezig met onze rol, veel gedoe ook over de vorm. Dat zie je ook bij de dagelijks bestuurders: zij hebben nog niet echt een rol ten opzichte van het college dat ze benoemd heeft. Het dagelijks bestuur moet meehelpen om stadsdeel Oost een goed stadsdeel te houden. De buurtbijeenkomsten zijn inhoudelijk goede vergaderingen. Zaken als overlast op het Keesje Brijdeplantsoen, de Bogortuin, de parkeerproblematiek op de Veemarkt en het tijdelijk afvalpunt op het Zeeburgereiland hebben we op die buurtbijeenkomsten met de bewoners kunnen bespreken.’

Amsterdam sleutelt onophoudelijk aan het bestuurlijke stelsel van de stad. Denken jullie dat de stadsdeelcommissies er over vier jaar nog zijn?
‘We hopen het. Meer contact met de centrale stad is nog wel nodig. Nu zoveel bevoegdheden weer bij het college en de gemeenteraad zijn komen te liggen, moeten zij wel goed op de hoogte zijn van de problematiek in de stadsdelen. We zitten nog in de opbouwfase. We hopen ook dat de zelfredzaamheid van de bewoners over vier jaar is toegenomen. Dat de bewoners zelf meer invloed kunnen uitoefenen en zelf kunnen beslissen.’

Jullie zijn op dit moment bezig met het opstellen van de gebiedsagenda’s voor de komende vier jaar. Loopt dat goed?
‘We hebben de agenda’s al besproken in de buurtbijeenkomsten. Het zijn een soort termijnagenda’s voor de komende jaren. Maar ook hier veel vormgedoe. De vraag zal zijn welke impact het heeft en of het echt tot goede resultaten zal leiden.’

Wat vinden jullie ervan dat de stadsdeelvoorzitter van Oost, niet in Oost woont?
‘Daar vinden we niet zo veel van. We willen niet onnodig politiseren. We zien hem veel in Oost, hij heeft een elektrische fiets en is in het hele stadsdeel veel aanwezig. Dat werkt prima.’

Wat zijn de drie belangrijkste zaken die jullie over vier jaar in je gebied gerealiseerd willen hebben?
Philip Monas: ‘De bereikbaarheid van IJburg en Zeeburgereiland moet snel verbeterd worden. Er moeten veel meer bruggen komen, zodat met name het fietsverkeer vooruit gaat. Ook een goed waterbeheer, een vlotte doorstroming van het recreatieve waterverkeer is nodig. Daarnaast is het van belang dat de gebieden IJburg I, IJburg II en Zeeburgereiland worden gezien als aparte gebieden waar een verschillende aanpak nodig is. Zaken als sociale cohesie, overlast en een intelligente inrichting van de openbare ruimte verschillen per gebied.’ Jan Jaap Knol: ‘Vergroening en verduurzaming van de buurten in het Oostelijk Havengebied en de Indische Buurt. Ook letterlijk groener door bijvoorbeeld wormen- en bijenhotels. Ook moet het voor jongeren een fijne buurt blijven om op te groeien met voldoende sportieve en culturele voorzieningen. Tot slot een goed evenwicht tussen drukte en een prettige buurt blijven. De bierfietsen fietsen inmiddels in onze buurt. Dat willen we niet. Aan overlast moet serieus wat worden gedaan. Ook belangrijk is dat het betaalbaar blijft om hier te wonen.’

Lees ook het interview met

4 REACTIES

  1. Ik lees niets over de catastrofale verwoesting van de flora en fauna in het Oosterpark door het project ‘Verdubbeling Oosterpark’. Het door Stichting Herstel Oosterpark ingediende Raadsadres aan het college van B&W , tevens naar alle oude en nieuwe 45 gemeenteraadsleden met een kopie naar het oude en nieuwe bestuur van BC Oost, is tot op de dag van vandaag onbeantwoord gebleven. Voorbeelden zijn de vragen over de ‘verdwenen 7,5 miljoen euro’ , de vermoedelijk aanwezige zwaar verontreinigde grond bij de kinderspeelplaats naast het Generator Hotel … en de komende claim op herplant van ca 300 bomen van de inmiddls 550 gekapte bomen in het Oosterpark. Zie o.a. http://www.hersteloosterpark.nl