Home Overzicht D66 wil plan bestuurlijk stelsel eigen wethouder niet

D66 wil plan bestuurlijk stelsel eigen wethouder niet

0

D66 is ernstig verdeeld over het voorstel van de eigen wethouder Abdeluheb Choho om het bestuurlijk stelsel te wijzigen. Dat meldt Het Parool. Een groot deel van de partij voelt niets voor het opheffen van de bestuurscommissies. Amsterdam schiet niets op met het vervangen van de zeven bestuurscommissies door 22 adviescommissies op buurtniveaus. Zij vinden dat het voorstel van het college zo snel mogelijk van tafel moet. Tijdens een algemene ledenvergadering bleek dat deze kritiek breed werd gedragen binnen de partij.

De zeven bestuurscommissies zouden in 2018 plaats gaan maken voor 22 adviescommissies. Per stadsdeel stelt het college van Burgemeester en Wethouders straks drie bestuurders aan die een dagelijks bestuur vormen. Stadsdeel Oost krijgt een adviescommissie die bestaat uit 16 leden. Dat is een meer dan de bestuurscommissie nu heeft. De leden van die nieuwe commissie worden op persoonlijke titel gekozen. De verkiezingen voor de leden van de adviescommissies worden tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen gehouden.

Bestuurlijk stelsel functioneert niet
Oud-Ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft het huidige stelsel van bestuurscommissies tegen het licht gehouden en stelde vast dat het niet functioneert. De leden van de commissie zijn dan wel democratisch gekozen maar zijn in de praktijk niet meer dan een verlengstuk van de gemeenteraad en het college. Zoals het bij de invoering van de bestuurscommissie werd gezegd, ze zijn de oren en de ogen van het bestuur van de stad.

Verlengstuk van Stopera
De adviescommissies zouden daarin duidelijkheid moeten geven. De bestuurders worden niet gekozen, maar aangesteld vanuit de Stopera. De leden van de adviescommissies worden wel gekozen, maar hebben niet meer dan een adviesfunctie over de buurt waarin ze gekozen zijn. Tijdens de algemene ledenvergadering kregen de D66-leden die tegen het opheffen van de bestuurscommissies zijn, veel bijval. Wethouder Abdeluheb Choho verdedigde zijn voorstel in die D66-vergadering maar kon de zaal niet overtuigen.