Home Groen De bomen van Amsterdam op digitale kaart gezet

De bomen van Amsterdam op digitale kaart gezet

0

Wil je weten welke bomensoort er staan in jouw straat? Amsterdam heeft de vijftien meest voorkomende soorten bomen op een digitale kaart gezet. Het overzicht toont de bomen die bij de gemeente in beheer zijn. Zo zijn de 31.606 iepen hierop terug te vinden. Niet alle bomen in Amsterdam staan al op de kaart, zoals die op begraafplaatsen, in privétuinen en het Amsterdamse bos. Het daadwerkelijke aantal ligt in Amsterdam dus nog een stuk hoger. Geschat wordt dat onze stad minstens 1 miljoen bomen telt.

Bij de eerste meting in 1875 stonden er 4.000 bomen in Amsterdam. Zestig jaar later was dat aantal vertienvoudigd tot ruim 40.000. Na een zichtbare daling door de Tweede Wereldoorlog, komt vanaf de jaren ’50 de aanplant weer op gang. In 1975 kent Amsterdam 180.000 bomen. Ruim veertig jaar later zijn er nog weer 100.000 bijgekomen. Inmiddels wordt het lastiger om dat aantal uit te breiden. Steeds vaker blijkt dat bomen te weinig ruimte hebben. De gemeente zet daarom in op meer gezonde bomen en betere groeiruimte. Sinds vorig jaar moet een herplant- en compensatieregeling ervoor zorgen dat het omvangrijke bomenbestand op peil blijft.

Groene stad
Uitgaande van de ruim 270.000 laan- en straatbomen in Amsterdam, betekent dat ongeveer één boom per drie inwoners. Dat is veel vergeleken met de laan- en straatbomen in bijvoorbeeld Parijs, waar één boom staat op 22 inwoners. Amsterdam was in de 16e eeuw de eerste stad ter wereld waar op systematische wijze bomen werden aangeplant langs de grachten en straten. Reizigers van over de hele wereld verbaasden zich over het groene aanzien van Amsterdam. In de 17e eeuw was de openbare ruimte in andere grote steden grotendeels boomloos.

Natuurlijke airco
Vrijwel elke straat of gracht is beplant met bomen. Dat is van groot belang voor de klimaatbestendigheid van de stad. Bomen verdampen veel water en dit heeft een verkoelend effect. Eén boom heeft op een zonnige dag een koelvermogen van ongeveer tien airco’s. Bomen geven bovendien schaduw en vervullen daarmee een belangrijke functie in het dempen van zomerhitte. Daarnaast kan de groeiplek van een boom, als deze goed is ingericht, een functie vervullen voor het tijdelijk vasthouden van regenwater. Op diverse plekken in de stad wordt daarmee geëxperimenteerd.