Home Duurzaam De buurt zit vol goede ideeën

De buurt zit vol goede ideeën

0

Medio november organiseerde MeerEnergie – dat een warmtenet in de Watergraafsmeer wil aanleggen – een bijeenkomst om de buurt weer bij te praten over de status van dit buurtinitiatief. Deze bijeenkomst was niet alleen toegankelijk voor leden, maar ook voor andere geïnteresseerde buurtbewoners.

Het bestuur van MeerEnergie lichtte de stand van zaken toe aan de goed vertegenwoordigde buurt. Aan het initiatief wordt hard gewerkt door vier verschillende werkgroepen. Zij zijn in de afgelopen periode een aantal malen bijeengekomen om uiteenlopende kwesties op te pakken. Maar deze bijeenkomst stond niet in het teken van eenrichtingsverkeer: de aanwezige buurtgenoten konden ook een duit in het zakje doen. Zo leverden ze een flinke berg ideeën om de plannen van MeerEnergie onder de aandacht te brengen.

Publiek Coöperatieve Samenwerking
MeerEnergie is momenteel bezig de samenwerking met de gemeente te formaliseren. Bestuurslid Ardine Nicolaï licht dit toe: ‘Wij willen samenwerken met de gemeente om dit warmtenet te realiseren. We merken dat dat wordt bemoeilijkt door onwennigheid, maar zeker ook door de bestaande aanbestedingsregels die niet ingericht zijn op samenwerken met coöperaties als de onze. Gezamenlijk opdrachtgeverschap van gemeente èn MeerEnergie is lastig zolang we niet vanuit een gelijkwaardige positie kunnen samenwerken. Zo kunnen wij bijvoorbeeld niet optimaal gezamenlijk technische eisen formuleren voor een aan te leggen warmtenet. Daarom pleiten wij voor een nieuwe vorm van samenwerking: de PCS of PPCS: de Publiek (Private) Coöperatieve Samenwerking!’

Aanspraak op uitzonderingspositie
‘Om vanuit een bewonersinitiatief als het onze in een vroeg stadium met de gemeente te kunnen samenwerken – zonder schending van aanbestedingsregels – zijn er misschien voorwaarden te bedenken. Daaraan kan een coöperatie dan voldoen om aanspraak te kunnen maken op een uitzonderingspositie. Je kunt dan bijvoorbeeld afspreken dat de coöperatie een bewonersinitiatief moet zijn dat een doel van algemeen belang dient, dat er afspraken worden gemaakt over een maximumrendement en hoe de winst, voor zover die niet ten gunste van het bedrijf zelf wordt ingezet, wordt verdeeld over de leden. Een dergelijke PPCS-constructie zou de positie van ons soort (professionele) burgerinitiatieven veel kansrijker maken. Want het zou toch niet zo moeten zijn dat door de regels de Gemeente niet met haar bewoners zou mogen samenwerken?!’

Goede ideeën
De aanwezige buurtgenoten werd tijdens de bijeenkomst gevraagd mee te denken over manieren om alle buurtgenoten te betrekken bij het warmtenet van MeerEnergie. Want: hoe meer mensen zich aansluiten op het warmtenet, hoe groter de kans dat de plannen ook echt door kunnen gaan. De rij met goede ideeën was lang! Een greep uit de reacties: geef een vroege-vogel-korting aan de eerste mensen die zich inschrijven; maak kans op een jaar gratis energie bij de eerste 500 aanmeldingen; geef workshops op scholen in de buurt over het warmtenet; doe mee aan het Bredewegfestival en de Pure Markt; benader de grote VVE’s; schrijf een wedstrijd uit: ‘Werf de meeste nieuwe inschrijvingen in jouw buurt’.

Voor de goede zaak
Tot slot werd de buurtgenoten gevraagd om welke reden zij zich zouden aansluiten bij MeerEnergie ten opzichte van een alternatief voor gas via een commerciële organisatie. Daarop gaf men aan verschillenden redenen aan, variërend van zeggenschap over het rendement en bijdragen aan een goede zaak tot een vast tarief voor bepaalde tijd. Ook noemde men dat de vorm van MeerEnergie – de coöperatie – minder commerciële belangen heeft, kleinschalig is en daardoor inzichtelijker voor buitenstaanders.

Meer weten? Kijk op www.meerenergie.amsterdam. Bekijk hier ook een video die tijdens de bijeenkomst gemaakt is.