Home Groen De Groene Vingers van Amsteldorp

De Groene Vingers van Amsteldorp

0
Maggie van Wouwe en Trudy Kreuger willen met hun groene vingers Amsteldorp mooier maken

Groene Vingers, een vrijwilligersoranistatie in Amsteldorp, zorgt voor de tuinen van buurtbewoners die dat zelf niet kunnen. Ze zoeken vrij­willi­gers om honderd tuinen nog beter te kunnen onderhouden, ervaring uit te wisselen en ook om samen van de oogst te genieten.

Tekst en foto’s Dick Feenstra

Tien jaar geleden had Trudy Kreuger (1943) een dip. Ze stond voor de keuze: kluizenaar worden, of zich openstellen voor anderen. Een ad­ver­tentie van Amsteldorp Actief gaf de doorslag en ze werd vrijwil­li­ger bij Groene Vingers. Maggie van Wouwe (1949) was tien jaar geleden psycholoog en wil­de daarnaast, iets met haar handen gaan doen, zoals in de aar­de wroe­ten: ook zij gaf zich op bij Groene Vingers.

Tuiniers onder elkaar
Met een schep en krat in hun handen komen ze me tegemoet op het tegelpad naast nummer 49 aan de Dulongstraat. ‘Jij komt voor het artikel in Dwars….? Een hand kunnen ze me niet geven vanwege hun groene vingers. ‘Die zijn niet groen maar modderig’, zeg ik en geef hun een hand zoals tuiniers onder elkaar doen. Zij laten hun kweektuin zien naast het pad en nemen me mee naar het schuur­tje voor de opslag van gereedschap. Dan naar een tweede tuin, die aan de overzijde ligt. Tussen beide tuinen ligt een plaatsje met stoel­tjes en een tafeltje met parasol, die op deze zomerse voor­jaars­dag beschutting biedt. We drinken thee met koekjes, waar de chocola door de warmte vanaf dreigt te lopen. Ik zit klaar met pen en papier, maar als Trudy en Maggie enthousiast aan hun verhaal  over Groene Vingers willen beginnen, komt buurtgenoot Chris langs en raken we met hem aan de praat.

Band met de tuin
‘Rond 1920 kwamen hier de eerste huizen en vanaf 1947 werd het Tuindorp Amsteldorp gebouwd. Dertig jaar geleden was het op deze plek alsof je in een park woon­de, zoveel groen. De jaren ne­gentig waren een slechte tijd voor de wijk. Er woonden te veel men­­sen met problemen. Het groen verdween en de zwervers verschenen. Die sliepen hiernaast, in wat nu de kweektuin is, onder de coniferen. De buurt verloederde en vervuilde. Een paar mensen zijn toen met SOEN begonnen. Dat staat voor Schoon Opgeruimd En Netjes. Die wilden de buurt leefbaarder maken. Daar ligt de omslag. Sinds de huurhui­zen in de verkoop zijn, komt er ander publiek wo­nen. De zwer­vers, de dealers en ver­slaaf­den zijn verdwenen en de buurt is groener aan het worden. Dankzij mensen als Trudy en Maggie.’ ‘Zo is het wel genoeg, Chris’, vinden de dames en hij wordt op vrien­de­lijke wijze weggebonjourd, zodat zij aan hun verhaal kunnen begin­nen.

‘Groene Vingers wil een mooiere buurt maken en helpt mensen die niet zelf voor hun tuin kunnen zor­gen. We doen het onderhoud, de inrich­ting, het snoeien en beplanten van zo’n hon­derd tuinen in Amsteldorp. Als vrijwilliger verzorg je met zijn twee­ën drie keer per jaar dezelfde tuin. Op die manier krijg je een band met de tuin en contact met de bewoner. Ervaring met tuinieren is welkom, maar niet noodzakelijk; interesse voor groen wel. We hebben de kennis in huis en als het nodig is gaan we op cursus.’

Winkelwagen
Elke woensdag gaan ze aan de slag. Regelmatig wordt er gekookt met wat de tuin opbrengt en eenmaal in de maand wordt er een drankje of een ver­gadering ge­organi­seerd door Amsteldorp Actief, waarbij vergoe­dingen aan de vrijwilligers worden uitgedeeld.

Groene Vingers is een onderdeel van Amsteldorp Actief, een buurt­collectief en wordt gesteund door IJmere en Rochdale en het stads­deel. Er zijn koffieochtenden en brood­lun­ches in het Hoekhuis op maandag en vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur. Ook doen ze buurtgesprekken, houden alleenstaanden gezel­schap en hun nieuwste project is de Winkelwagen. Dat is een minibusje dat op dinsdag en donderdag­ochtend mensen thuis ophaalt om die naar verschillende winkels te brengen.

Met een tas vol pootgoed, neem ik afscheid van Trudy en Maggie, dames met groene vingers

Check Amsteldorp Actief 06 2730 1404 | [email protected] | www.amsteldorpactief.nl

Links Trudy en rechts Maggie aan het werk in de kweektuin
Streamer Ervaring met tuinieren is welkom, maar niet noodzakelijk; interesse voor groen wel.