Home Overzicht De kwetsbare Amsterdammer en de nieuwe coalitie

De kwetsbare Amsterdammer en de nieuwe coalitie

0

U weet nu welke partijen hebben gewonnen op 21 maart. Misschien is al duidelijk aan het worden welke coalitie de stad gaat besturen. Hoe gaat dat uitwerken voor de kwetsbare Amsterdammer? Wellicht is het antwoord te vinden in het verkiezingsdebat van Cliëntenbelang waar de politieke partijen hun zegje hierover deden.

Tekst Marnix Brockmeijer

Twaalf partijen waren vertegenwoordigd bij dit debat in Hotel Arena op 20 februari: PvdA, GroenLinks, D66, CDA, SP, 50Plus, de Ouderenpartij, VVD, PvdD, de Piraten Partij, Bij1 en Carryonthemove. Ze waren er op uitnodiging van Cliëntenbelang dat de belangen behartigt van chronische zieken en kwetsbare ouderen en mensen met een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking. Een greep uit de onderwerpen die op tafel kwamen bij het debat.

  • Hoe krijgen we mensen met een beperking aan een baan?
  • Hoe zorgen we ervoor dat de ouderen in onze stad niet eenzaam raken?
  • Hoe kan innovatie ervoor zorgen dat je in je eigen buurt kan blijven wonen?
  • Moet de gemeente meer luisteren naar cliënten en mantelzorgers bij het inkopen van zorg?

Het debat was georganiseerd als Lagerhuisdebat en werd geleid door journalist Kemal Rijken. Het debat had twee rondes met vier stellingen. In elke stelling gaven drie politieke partijen de standpunten van hun verkiezingsprogramma hierover weer. Daarna  kon de zaal vragen stellen.

Stelling 1   De gemeente moet meer doen aan inclusie door systematisch meer mensen met een beperking aan te nemen.

Carolien de Heer van De PvdA vindt dat er een banenpact moet komen. Hierbij is het idee dat er 10.000 banen moeten komen, waarvan 2.000 gesubsidieerd. Maar de afgelopen jaren zijn er juist banen verdwenen en dit is ook onder het beleid van de PvdA gebeurd.

Mascha ten Bruggencate van D66 gaf hierbij aan dat de gemeente zeker banen moet creëren, maar dat ook bedrijven moeten zien dat mensen met een beperking meer kunnen.

Matthijs Pontier van de Piraten Partij voegde hier nog aan toe dat het begint met toegankelijkheid. Mensen met een beperking moeten goed naar hun baan toe kunnen gaan. Sommige haltes in het openbaar vervoer zijn nog niet toegankelijk voor mensen met een beperking.

Zaal over wonen
Uit de zaal kwam de vraag of de partijen basisvoorwaarden om te kunnen gaan werken willen faciliteren. Dat zijn een toegankelijke openbare ruimte en gebouwen, maar ook goede zorg en wonen. Carroll Sastro van de politieke partij Carryonthemove die zich inzet voor mensen met een beperking, antwoordde dat hier de regels voor te vinden zijn in het VN-verdrag dat gaat over mensen met een beperking.

De PvdA wil voldoende woningen voor kwetsbaren. D66 is voor apart wonen, maar wel met hulp als dat nodig is. Dit wordt Kangoeroe-Wonen genoemd. Ouderen en hun kinderen wonen in één woning, maar ieder met een eigen gedeelte.

De Piraten Partij wil meer vrijheid om een eigen woonvorm te creëren en de SP wil meer toegankelijke woningen, woningen met zorg en activiteiten. Bij1 wil zich houden aan de regels van het VN-verdrag en leegstaande gebouwen gebruiken. Ook gehandicapten betrekken bij woningverbetering.

GroenLinks vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft. Meer bouwen en meer sociale huurwoningen. 50Plus is het hier mee eens. Je moet niet kijken naar cijfers, maar naar mensen. Ook wijkverpleging in de buurt is belangrijk.

De Partij voor de Dieren vindt dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen wonen met goede zorg. De Partij voor de Ouderen vindt dat er geld moet komen voor vriendelijke stad voor ouderen (Age Friendly City). Ervoor zorgen dat er mensen zijn die helpen.

Stelling 2   De gemeente moet Amsterdammers altijd betrekken bij de aanpak van eenzaamheid.

Een groot probleem in Amsterdam is dat er veel ouderen in eenzaamheid leven. Wil van Soest van de Partij voor de Ouderen geeft aan dat de gemeente moet helpen om mensen beter met elkaar in contact te laten komen.  Mario van Dregt van 50Plus is het daar mee eens, maar vindt ook dat de gemeente daarbij een regiefunctie heeft. De huisartsenposten hebben hier een belangrijke rol in. Die moeten eenzaamheid signaleren.

Jacques Klok van het CDA was het hier niet mee eens. Volgens hem moeten we niet de verantwoording alleen bij de huisartsen neerleggen maar we moeten alle ouderen langs gaan ter preventie.

Stelling 3   De gemeente moet meer innovatieve oplossingen aanjagen zodat kwetsbare Amsterdammers in hun buurt kunnen blijven wonen.

Innovatie bijvoorbeeld met hulprobots en zorg op afstand zou meer ingevoerd moeten worden zodat kwetsbare Amsterdammers in hun buurt kunnen blijven wonen. Rutger Groot Wassink van GroenLinks vroeg zich af of je werkelijk alleen innovatieve oplossingen nodig hebt om de mensen in hun buurt te laten blijven wonen. De buurt moet daar ook in meedoen.

Hannah Boogaard van de Partij van de Dieren benadrukte dat er de afgelopen jaren veel bezuinigd is op de zorg. Dat er meer ouderen op de spoedeisende hulp terecht komen. Innovatieve oplossingen kunnen daar een antwoord op zijn zoals hulprobots.

So Roustayar van Bij1 gaf aan dat er van onderop oplossingen hiervoor moeten komen. En dat er geen regels van bovenaf moeten zijn. Luister meer naar de oplossingen van de buurt.

Stelling 4   Het gemeentelijke zorginkoopbeleid moet verbeteren door ervaringen van cliënten en mantelzorgers leidend te laten zijn.

Luisteren naar cliënten en mantelzorgers zorgt ervoor dat de gemeente de zorg beter kan inkopen. Dorienke de Grave van de VVD zegt dat de zorg snel geleverd moet worden en dat het van goede kwaliteit moet zijn. De cliënten zijn hierbij de beste personen om hierover een oordeel te geven. Volgens Coby Groenendijk van de SP moeten cliënten en mantelzorgers helemaal bepalen hoe de zorg ingekocht moet worden door de gemeente. Alleen is het de afgelopen jaren meer marktwerking gekomen, ook binnen de gemeente. Hierdoor wordt de kwaliteit van de zorg slechter. Carroll Sastro van Carryonthemove heeft het over voorbeelden uit de praktijk. Dat een cliënt een paar dagen in zijn eigen kots ligt voordat hij geholpen wordt en vijf weken moet wachten voordat zijn rolstoel gerepareerd is. Dat heeft niets te maken met marktwerking of niet. Alle partijen willen dit toch niet?

Inclusief Amsterdam?
Momenteel weten we de uitslag van de verkiezingen en zullen drie of vier partijen een coalitie gaan vormen in deze stad. Elke partij die daar aan meedoet zal water bij de wijn moeten doen. Verdwijnt hierdoor niet de aandacht voor de kwetsbaren in de stad na de verkiezingen? Dat is de vraag. Niet vergeten mag worden dat het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking twee jaar geleden is geratificeerd en aansluitend is ‘Het Manifest voor een Inclusief Amsterdam’ vorig jaar aan de gemeente aangeboden. Hierdoor hebben zij een stem gekregen, die in de beleidsplannen van de aanstaande coalitie door moet klinken.