Home Indische Buurt De studenten van BOOT staan klaar voor buurtbewoners

De studenten van BOOT staan klaar voor buurtbewoners

0
Een jonge Oumnia op de shakefiets van BOOT.

Na tien jaar is de Buurtwinkel Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling (BOOT) nu te vinden aan de Sumatrastraat in de Indische Buurt. In de winkel helpen de studenten buurtbewoners op juridisch en financieel gebied. Programmamanager Daniel Haverkort en coördinator Jasmijn van Katwijk vertellen over BOOT Oost.

Tekst Jan Molenaar | Foto Frank Schoevaart

Ze trapten op een shakefiets om met de blender een gezonde shake te maken op 17 oktober. Ze deden sport-en-spelclinics. De studenten van de buurtwinkel BOOT zetten zich al tien jaar in voor mensen in de buurt. Waar komen die activiteiten toch vandaan? De juridische dienstverlening aan medewerkers en studenten aan de Hogeschool van Amsterdam begon elf jaar geleden. Al snel zette men de stap naar de buurt. Er ontstond een buurtwinkel waar bewoners terecht konden voor gratis advies. En niet alleen in Oost is een BOOT maar ook in Zuid Oost en Nieuw West en verder in de Zaanse wijken Poelenburg en Peldersveld. De studenten die er als stagiairs werken, ontwikkelen zo ook hun eigen talenten. Zij houden spreekuur en krijgen daarbij begeleiding van de projectleiders van BOOT. In het begin zitten de begeleiders er nog bij. Maar naarmate de studenten langer werkzaam zijn, worden ze zelfstandiger.

Shakefiets
Programmamanager Daniel Haverkort merkt op dat veel bewoners zich vertrouwd voelen bij BOOT terwijl ze de stap naar officiële instanties nogal eens een drempel te hoog vinden. Een project om bewoners te bereiken die anders misschien onbereikbaar zouden zijn is het Bakkie op het Plein. Daniel Haverkort: ‘Het is heel goed dat studenten hier gedwongen worden uit hun comfortzone te stappen en dat ze contact moeten maken met anderen. Op 17 oktober verzorgden ze een leuk programma en bereidden moeders uit de buurt gezonde hapjes om daarbij te tracteren.’

Aansluiten
BOOT is dus meer dan een buurtwinkel; er vinden tal van projecten plaats die te maken hebben met wonen, werk, geld, jeugd, educatie, lokale gebiedsontwikkeling, wijkeconomie, gezondheid, zorg, sport enzovoorts. Studenten doen ook projecten voor bijvoorbeeld hun afstudeerscriptie. Dat is ook ten behoeve van de hogeschool of voor klanten in de buurt zoals buurtorganisaties of lokale ondernemers. Studenten Voeding en Diëtetiek gaven bijvoorbeeld informatie waarna de bewoners aan de slag gingen met het koken van een gezonde maaltijd. Bij deze activiteit sloot BOOT aan bij initiatieven zoals ‘Aanpak Gezond Gewicht’ van de gemeente. Daniel Haverkort: ‘Er zijn al veel bestaande initiatieven en daar willen we niet mee overlappen.’ BOOT medewerkers zoals coördinator Jasmijn van Katwijk proberen goed zicht te houden op alle activiteiten die reeds in de buurt plaats vinden en hier op aan te sluiten.

Actieve buurtbewoners
Hoe komt het toch dat in de Indische Buurt zo veel buurtbewoners actief zijn en dat er zo veel community’s zijn? Haverkort: ‘Er was een aantal jaren geleden collectieve onvrede, onder andere over bijvoorbeeld het Makassarplein. In de buurt was er genoeg organiserend vermogen om dit aan de orde te stellen en zo groeide het gemeenschapsgevoel van de buurtbewoners.’ De Indische buurt is sterk verbeterd de afgelopen jaren. Problemen als armoede en eenzaamheid bij individuele bewoners zijn echter nog steeds aanwezig volgens Jasmijn van Katwijk. ‘Maar in het project Buurtschouders proberen bewoners buurtgenoten die zich in hun armoedeproblematiek letterlijk terugtrekken, weer bereikbaar te maken voor hulp.’ De lokale bewoners in de Indische buurt hebben een burgerperspectievennota geschreven en benaderen hiermee de politiek. Van Katwijk: ‘Daarin komen thema’s aan de orde als armoede, duurzaamheid, pedagogisch klimaat en lokale democratie. Daar kan BOOT ook mee aan de slag in de nabije toekomst; er is voorlopig genoeg werk aan de winkel.’