Home Kunst Directie Oostblok verlaat theater noodgedwongen

Directie Oostblok verlaat theater noodgedwongen

0

De tweekoppige directie van theater Oostblok stapt op. Marijke Schermer en Anne Houwing verlaten met tegenzin het theater verlaat. Gesprekken over toekomstplannen werden door het stadsdeel opgezegd en op de subsidie wordt gekort. Het stadsdeel is de belangrijkste subsidiënt van het theater.

In een verklaring zegt Marijke Schermer dat verhuizing naar een groter theater noodzakelijk is. De afgelopen jaren groeide het theaterprogramma van Oostblok en nam het publieksaantal sinds 2014 ieder jaar toe. ‘We hebben Oostblok tot een plek gemaakt waar veel stedelijke en landelijke goed bekend staande gezelschappen graag komen spelen en waar de bezoeker zich thuis voelt. Het budget was minimaal, maar de idealen waren groot. Om de groei van Oostblok door te kunnen zetten, was een verhuizing naar een grotere zaal een must.’

Cultuurhuis Oost
Begin 2017 vatte Oostblok het plan op om te verhuizen naar het gebouw van CBK Amsterdam in Oostpoort. Marijke Schermer: ‘Op die plek zouden theater, beeldende kunst en cultuureducatie samen kunnen komen. Het was een plan waarbij tal van kleinere organisaties in Oost betrokken waren en wat zou kunnen resulteren in een Cultuurhuis Oost, zoals de wethouder Kunst en Cultuur van Amsterdam dat voor ieder stadsdeel voor ogen staat’

Gesprekken opgezegd
De afgelopen zomer van werd het gesprek over de plannen eenzijdig door het stadsdeel opgezegd. In plaats daarvan kreeg het theater zonder duidelijke motivatie een bezuiniging opgelegd voor 2018. ‘Stadsdeel Oost laat hiermee niet alleen een unieke kans lopen maar laat ons eigenlijk geen andere keus dan wat met zorg en geestdrift is opgebouwd, nu los te laten’, zegt Marijke Schermer gelaten.

‘Eeuwig zonde’
Het team en bestuur van Oostblok hebben er begrip voor dat Marijke Schermer en Anne Houwing niet meer de ruimte zien om de ingeslagen weg te blijven volgen. Het vertrek is eeuwig zonde, vinden de achterblijvers. ‘Zij hebben de afgelopen jaren met de beperkingen van een smal budget een bescheiden maar bruisend theaterleven gerealiseerd in Oost en daarmee de kiem gelegd voor het cultuurhuis Oost.’

Het bestuur van Oostblok gaat op zoek naar opvolging. ‘We gaan er vanuit dat het theater in 2018 met een verkleind programma en met de rest van het huidige team doorgaat.’