Home Overzicht Doek valt voor Amsterdam Oost Verenigd

Doek valt voor Amsterdam Oost Verenigd

0

Vol ambities begon rond het instellen van de bestuurscommissie. De vereniging Amsterdam Oost Verenigd zou het platform worden van bewonersorganisaties in stadsdeel Oost. Met ex-raadslid voor GroenLinks Ardine Nicolaï als lijsttrekker voorop werd besloten mee te doen aan de verkiezingen voor dit nieuwe orgaan. Alle inspanningen ten spijt, een zetel in de commissie zat er niet in. Tijdens een zeer matig bezochte ledenvergadering, naast het bestuur kwamen drie leden opdagen, werd besloten de vereniging op een laag pitje te zetten.

Het leek zo mooi, organisaties zoals de ouderen adviesraad bijeen brengen om vandaar uit belangen van bewoners te behartigen. In eerste instantie zou Amsterdam Oost Verenigd het allemaal zelf organiseren. De stadsdeelraad bestond niet meer en voor deelname in de bestuurscommissie was er geen belangstelling. Dat standpunt werd verlaten en als tweede lokale partij naast Méérbelangen ging men de strijd voor een plaats in de bestuurscommissie aan. Wat Méérbelangen wel lukte, een zetel in de bestuurscommissie, was niet voor de nieuwe vereniging weggelegd.

Oorspronkelijke doelstelling
Het is kennelijk niet gelukt de oorspronkelijke doelstelling te realiseren. Logisch is het wel. Het kost immers veel menskracht en inspanning om allerlei organisaties bij elkaar te brengen en daar actief mee aan de slag te gaan om belangen van bewoners te behartigen. Uiteindelijk was er nog een handje vol mensen actief. Het meest actief was nog facebookpagina die door Frank Stork is opgezet en wordt bijgehouden. Hij heeft aangegeven daarmee door te gaan. De website wordt tijdelijk opgeheven in verband met de kosten die de provider in rekening brengt. Ook de kosten van de bankrekening zijn te hoog en wordt opgeheven. Besloten is ookom de vereniging te laten uitschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dan bestaat Amsterdam Oost Verenigd officieel niet meer.

Toekomst
De intentie om de vereniging opnieuw op te starten hangt af van de toekomst van de bestuurlijke organisatie van Amsterdam. Daar zal wellicht in 2018 duidelijkheid in zijn. Het bestuur en de drie leden hebben afgesproken een ledenvergadering te beleggen als die duidelijkheid er is. Op dat moment wordt ook duidelijk hoe de vereniging verder zal gaan.